W 1980 roku nasze zapotrzebowania zaspokajały zasoby naturalne dostępne na ziemi.
1980
Obecnie
2030

Zmniejszanie konsumpcji

Jako społeczeństwo znacząco przekraczamy wykorzystywanie dostępnych na naszej planecie zasobów naturalnych. Nasza nadmierna konsumpcja i eksploatacja prowadzą do wyczerpywania tych zasobów. Już dziś potrzebujemy ich 1,5 razy więcej niż oferują nam naturalne źródła.

Lekko stąpać