Homepage

Disclaimer

İstifadə/İmtina Şərtləri və Qaydaları haqqında Qanuni Bildiriş

Zəhmət olmazsa, bu bildirişi diqqətlə oxuyun. Aşağıda göstərilən İstifadə şərtləri və Qaydaları ("İstifadə Şərtləri") və Məxfilik Siyasəti ("Məxfilik Siyasəti") sizin bu vebsaytdan (bundan sonra "Alpro Vebsaytı" və ya "Vebsayt" adlandırılacaq) və bütün materiallardan istifadənizi tənzimləyir. “Alpro” vebsaytını ziyarət edərkən fərdi məlumatlarınızın qorunma qaydaları ilə bağlı ətraflı məlumat üçün zəhmət olmazsa, buradan http://www.alpro.com. Məxfilik Siyasətimizi nəzərdən keçirin.

“Alpro” vebsaytında mövcud olan materiallar aşağıdakı İstifadə Şərtlərinə uyğun olaraq “Alpro UK (Ltd.)”, “Latimer Business Park”, “Altendiez Way”, “Burton Latimer Northamptonshire NN15 5YT (Birləşmiş Krallıq)”, 3708934 şirkət nömrəsi ( bundan sonra “Alpro”, “biz” və ya “bizə”), səhmlərin məhdud əməkdaşlığı ilə təmin edilir.

“Alpro” vebsaytına daxil olmaqla və ondan istifadə etməklə, bu qanuni bildirişdə İstifadə Şərtlərini və “Alpro” vebsaytının istifadəsini tənzimləyən tələbləri, eləcə də Məxfilik Siyasətini oxuduğunuzu, başa düşdüyünüzü və bununla razılaşdığınızı qəbul edirsiniz.

Bu İstifadə şərtlərinin qüvvəyə minmə tarixi: 8 Fevral 2012

Tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq, qanunazidd hallar olmadan “Alpro”, texnoloji inkişafları, hüquqi və normativ dəyişiklikləri və müvafiq işgüzar təcrübələri nəzərə almaqla bu İstifadə Şərtlərinə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. “Alpro” bu İstifadə Şərtlərini dəyişdirərsə, yenilənmiş versiya bu dəyişiklikləri əks etdirəcək və bu İstifadə Şərtlərinin yuxarı hissəsindəki qüvvəyə minmə tarixini yeniləyərək bu cür dəyişikliklər barədə sizə məlumat verəcəyik.

Müəllif hüququ

“Alpro” vebsaytının bütün veb-kontenti, veb-dizaynı, mətnləri, tərtibatı, təsvirləri, fotoşəkilləri, filmləri, qrafikləri və bu vebsaytın hər hansı digər elementləri, eləcə də onların seçimi və yeri, müstəsna mülkiyyəti və “Alpro” müəllif hüquqları və ya müvafiq hüquq sahibinin icazəsi daxil olmaqla, bütün hüquqlar qorunur.

İcazə yalnız “Alpro” ilə xüsusi razılaşmanın sistemləşdirilməsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə və heç bir müəlliflik hüququnun və ya digər mülkiyyət bildirişlərinin aradan qaldırılmaması şərtilə, “Alpro” vebsaytının elektron surətinin və kağız nüsxələrinini çap edilməsi üçün verilir.

“Alpro” vebsaytında materialların hər hansı digər istifadəsi, “Alpro”-nun əvvəlcədən açıq yazılı icazəsi olmadan yuxarıda göstərilənlərdən başqa, şəxsi, ictimai və ya kommersiya məqsədləri üçün təkrarlanma, uyğunlaşma, dəyişiklik, tərcümə, yayılma, yenidən nəşr və ya istinad qəti şəkildə qadağandır. “Alpro” vebsaytından hər hansı bir yüklənməsi və ya başqa bir nüsxə çıxarılması, hüquqların, proqram təminatının və ya materialların mülkiyyətinin köçürülməsi demək deyil.

Hər hansı bir qayda pozuntusu müvafiq hüququ aktla həyata keçiriləcək.

İmtina haqqında bildiriş

“Alpro” öz vebsaytını "olduğu kimi" təmin edir və aşkar edilməmiş/gizli qüsurlara, o cümlədən səhvlərə, hərəkətsizliyə və ya mümkün köhnəlməyə görə heç bir məsuliyyət daşımır, saytın və ya onun məzmunun dəqiqliyi və ya əhatəliliyi ilə bağlı hər hansı ifadə və ya nəzərdə tutulan heç bir açıqlama və ya zəmanət vermir.

Bunlarla məhdudlaşmayaraq, “Alpro” aşağıdakılara dair heç bir açıqlama və ya zəmanət vermir:

  • "Alpro" vebsaytının məlumatları dəqiq, tam və ya aktualdır;

  • vebsaytın və ya onun məzmunun fasiləsiz və ya xətasız və ya onun indiki və ya hər hansı digər formada təqdim edilən “Alpro” vebsaytından istifadə edə biləcəksiniz,

  • vebsaytda yayımlanan məlumatlar heç bir zaman tibbi məsləhət kimi nəzərdən keçirilə bilməz. Məlumat sağlam qidalanmaya uyğun ümumi məlumatlardan ibarətdir.

  • “Alpro” vebsaytı və ya hər hansı bir proqram və ya burada mövcud və ya yüklənmiş materialların virus və ya qüsurlar (gizli/ aşkar edilməmiş) olmadan cihazınıza uyğun olacaq.

Bu sizin məsuliyyətinizdir:

  • “Alpro” vebsaytından yükləyə biləcəyiniz hər hansı bir proqramda və ya digər materialda antivirus proqramlarından istifadə edilməsi və bu cür proqram və ya materialın avadanlıqlarınızla uyğunluğunun təmin edilməsi;

  • dəqiq və ya tam olması üçün “Alpro” vebsaytda dərc edilmiş hər hansı bir məzmun və ya məlumatın yoxlanması

“Alpro” vebsaytında üçüncü tərəf saytlarına keçidlər ola bilər. “Alpro” bu vebsaytdan istinad edə biləcəyiniz hər hansı digər vebsaytın redaksiya məzmununa görə məsuliyyət daşımır; bu saytların məzmunu digər şəxslər tərəfindən hazırlanmış və təmin edilmişdir; əgər bu cür linklərə və ya bu cür vebsaytlarda yerləşdirilən hər hansı məzmuna dair hər hansı bir şübhəniz varsa, bu saytların administratoru və ya vebustası ilə əlaqə saxlamalısınız.

“Alpro” (yalnız aşağıdakı istisna şərtlərinə aiddir) heç bir halda, Müqavilə çərçivəsində və xaricində nüfuzun, iş fürsətinin, gəlirin, məlumatların itirilməsi və ya “Alpro” vebsaytı vasitəsilə ötürülən hər hansı bir kompüter virusu və ya digər səhv nəticəsində yaranan zərərlərlə məhdudlaşmayıb, hər hansı bir xüsusi, dolayı, ağır, təsadüfi və ya bilərəkdən yaranan zərərlər, “Alpro” vebsaytındakı və ya məzmunundakı gecikmə, xidmətdə fasilə, sənədlərin silinməsi və ya xətaların baş verməsi, çatışmazlıqlar və ya səhvlər, “Alpro” vebsaytında hiperəlaqələr vasitəsi ilə giriş imkanı əldə etdiyiniz digər vebsaytlardan istifadə və ya etibar etməyiniz, sizin üçün tətbiq olunan hər hansı bir qanun və ya qaydalara riayət etməməyiniz və ya “Alpro” vebsaytında yayımlanan hər hansı bir məlumata etibar etməyiniz də daxil olmaqla, istər səhlənkarlıq, istərsə də müqavilənin pozulması səbəbindən və ya başqa bir şəkildə, “Alpro” vebsaytından “Alpro” vebsaytının məzmunundan istifadə etməyiniz və ya istifadə edə bilməməyinizlə əlaqədar yaranan hər hansı bir itki və ya ziyana görə, məsuliyyət daşımayacaq.

Bu hüquqi bildirişdəki heç nə bizim və ya işçilərimizin kobud səhlənkarlığının və ya qeyri-iradi yanlış hərəkətlərinin, fırıldaqçılığın, ölümün və ya şəxsi xəsarətlərə görə məsuliyyətimizin qarşısını almaq və ya məhdudlaşdırmaq üçün fəaliyyət göstərməyəcək.

Bu, kompensasiya, birbaşa, dolayı və ya əhəmiyyətli zərərlər, məlumatların, gəlir və ya mənfəətin, əmlakın itirilməsi və ya üçüncü şəxslərin iddiaları daxil olmaqla, hər hansı bir zərərə tətbiq olunan məsuliyyətin hərtərəfli məhdudlaşdırılmasıdır.

Burada əks olunan fotoşəkillərin müəllif hüquqları ayrı-ayrı fotoqraflara və ya “Alpro”-ya məxsusdur və yaradıcıların əvvəlcədən icazəsi olmadan hər hansı bir şəkildə çoxaldıla bilməz.

İdarəetmə qanunu və yurisdiksiyası

Bu İstifadə Şərtləri və onlarla bağlı bütün məsələlər Böyük Britaniyanın qanunları ilə tənzimlənir.

“Alpro” üçün ərazi baxımından səlahiyyətli məhkəmə qarşısında hər hansı bir vasitənin axtarılması üçün zərər verilmədən, Böyük Britaniya, bu İstifadə Şərtlərindən irəli gələn və ya onlarla bağlı olan, o cümlədən bu İstifadə Şərtlərinin və ya onların etibarsızlığının mövcudluğuna, həqiqətə uyğunluğuna və ya dayandırılmasına dair hər hansı mübahisənin, fikir ayrılıqlarının və ya iddiaların həlli üçün müstəsna yurisdiksiyaya malikdir. Əgər səlahiyyətli məhkəmə bu İstifadə Şərtlərinin hər hansı bir təminatının qüvvədə olmadığını və ya icraedilməz olduğunu aşkar edərsə, siz bu İstifadə Şərtlərinin digər təminatları tam qüvvədə qalacağı ilə razılaşırsınız.


“Alpro (UK) Ltd”


Latimer Business Park, Altendiez Way, Burton Latimer Northamptonshire, NN15 5YT, Böyük Britaniya, Tel : +44 1536 720600


T1 Trinity Park, 1 Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, Böyük Britaniya, Tel: +44 121 329 0930