Vers nieuws van Alpro

 • Alpro CEO, Bernard Deryckere, geeft fakkel door aan Sven Lamote

  Persbericht

  15.11.2017

  Alpro CEO, Bernard Deryckere, geeft fakkel door aan Sven Lamote

  MEDEDELING / ANNOUNCEMENT / COMMUNICATION / MITTEILUNG Gent, 15 november 2017 – Bernard Deryckere, de huidige CEO van Alpro die de onderneming de laatste 16 jaar heeft geleid, treedt terug en geeft de management verantwoordelijkheden door aan Sven Lamote. Lamote krijgt als nieuwe General Manager van de onderneming de taak om de plantaardige business van Alpro voor te bereiden op haar volgende groeifase en zal verder bouwen op de nalatenschap van Bernard Deryckere.

 • Eerste Vlaamse soja geoogst

  Persbericht

  21.09.2017

  Eerste Vlaamse soja geoogst

  21 september 2017 - Vandaag wordt de eerste Vlaamse soja voor menselijke consumptie geoogst. De teelt is het resultaat van 4 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van sojateelt in ons klimaat. Het project kwam er dankzij de succesvolle samenwerking tussen Alpro, AVEVE, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij, en enkele pionierende Vlaamse landbouwers.

 • Alpro verheugt zich over herziening van de actieve voedingsdriehoek: meer nadruk op plantaardige en duurzame voeding

  Persbericht

  19.09.2017

  Alpro verheugt zich over herziening van de actieve voedingsdriehoek: meer nadruk op plantaardige en duurzame voeding

  Gent, 19 september 2017 – Vandaag lanceert het Vlaams Instituut Gezond Leven (voorheen VIGeZ) een herziene versie van de welgekende voedingsdriehoek. De focus van het nieuwe voedingsmodel ligt op meer plantaardige voeding, duurzame voedingskeuzes en variatie in de voeding. Alpro verheugt zich over deze evolutie omdat ze perfect past binnen de visie en het plantaardige productaanbod van Alpro.

 • Alpro & WWF bundelen hun krachten voor de bescherming van onze bossen

  Persbericht

  05.09.2017

  Alpro & WWF bundelen hun krachten voor de bescherming van onze bossen

  Alpro lanceert een speciale WWF-editie van de 1-literverpakking van haar drinks ‘Alpro Soja Original’ en ‘Alpro Soja Ongezoet’ om het werk van WWF ter bescherming van onze bossen te ondersteunen. Voor elke verkochte liter schenkt Alpro 0,10 € aan WWF om het te helpen in zijn strijd tegen de ontbossing in een aantal van ‘s werelds meest kwetsbare habitats. Gelet op het succes van de campagne van vorig jaar in België en Luxemburg is de fondsenwervingscampagne ter ondersteuning van WWF’s strijd tegen ontbossing dit jaar ook uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Finland.

 • Eerste Vlaamse soja binnenkort geoogst

  Persbericht

  29.06.2017

  Eerste Vlaamse soja binnenkort geoogst

  Alpro, AVEVE, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen de schouders gezet onder de Vlaamse teelt van soja voor de voedingssector. Een vijftal landbouwers behoren tot de pioniers die in Vlaanderen van start gaan met de professionele sojateelt. Voor dit jaar wordt hun gezamenlijke sojaoogst al geschat op 100 ton.

 • Persbericht

  14.06.2017

  Reactie op de verordening van het Europese Hof van Justitie in verband met de benaming van plantaardige producten

  Bij Alpro zijn we heel duidelijk in de communicatie over onze plantaardige producten en volgen zorgvuldig de toepasselijke wetgeving. Wij gebruiken de benaming sojadrink en spreken over plantaardige alternatieven voor yoghurt wat geen enkele verwarring mogelijk maakt tussen “melk” of “yoghurt” en hun plantaardige alternatieven. Transparante communicatie is in het belang van de consument én Alpro. Alpro staat voor plantaardige voeding, wil daar duidelijk over informeren, en wil zich met haar boodschappen onderscheiden van zuivelproducten. Deze uitspraak is niet nieuw voor Alpro. Er is ook geen impact op de manier waarop Alpro haar producten benoemt.

 • Danone en WhiteWave/Alpro ronden fusie af en sturen samen de Alimentation Revolution aan

  Persbericht

  13.04.2017

  Danone en WhiteWave/Alpro ronden fusie af en sturen samen de Alimentation Revolution aan

  Alpro wordt drijvende kracht om plantaardige voeding wereldwijd te doen groeien Danone en Alpro bundelen krachten om plantaardige voeding verder te doen groeien. Alpro zal een drijvende kracht zijn in de nieuw opgerichte Plant-Based Business Unit om de categorie van plantaardig wereldwijd te verspreiden en te doen groeien. Danone en WhiteWave/Alpro zullen samen de Alimentation Revolution leiden.

 • Meer plantaardige voeding kan overheid ruim een miljard doen besparen

  Persbericht

  24.03.2017

  Meer plantaardige voeding kan overheid ruim een miljard doen besparen

  Opmerkelijke wetenschappelijke inzichten voorgesteld tijdens symposium 20-jarig bestaan Alpro Foundation. De Alpro Foundation viert vandaag haar 20-jarig bestaan. Dit onafhankelijke instituut werd in 1996 opgericht met als doel het wetenschappelijke onderzoek rond plantaardige voeding te ondersteunen en de kennis en het bewustzijn omtrent voeding en gezondheid te bevorderen. Om deze uitzonderlijke verjaardag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, organiseert de Foundation vandaag een feestelijk symposium in Brussel, waar maar liefst 14 gezondheidsexperts komen spreken over nieuwe wetenschappelijke inzichten in plantaardige voeding.

 • Persbericht

  22.09.2016

  Hoge Gezondheidsraad stuurt aan op meer plantaardige voeding

  De nieuwe voedingsaanbevelingen voor België leggen focus op meer plantaardige voeding met goede onverzadigde vetten, meer vezels en voldoende calcium. De tot nu toe geldende voedingsaanbevelingen die dateren van 2009, werden grondig herzien door de Belgische Hoge Gezondheidsraad in lijn met de huidige wetenschappelijke kennis. Belangrijke boodschap in de nieuwe aanbevelingen is de “beperking van verzadigde vetzuren ten voordele van onverzadigde vetzuren, ter preventie van hart- en vaataandoeningen”. Meer aandacht moet besteed worden aan de inname van onverzadigde vetten (zowel omega-6 als omega-3 vetzuren) die onder meer aanwezig zijn in soja. Meervoudig onverzadigde vetzuren verlagen het slechte LDL-cholesterol wanneer ze verzadigde vetzuren vervangen. De HGR bevestigt bovendien dat de biologische beschikbaarheid van calcium uit sojadranken verrijkt met calcium dezelfde is als voor melkproducten.

 • Alpro en WWF bundelen de krachten tegen ontbossing

  Persbericht

  06.09.2016

  Alpro en WWF bundelen de krachten tegen ontbossing

  Het ECOmakala-project draagt bij tot de bescherming van het waardevolle Virungapark in Congo samen met lokale boeren en ondernemers Alpro, die in geen geval sojabonen uit ontboste gebieden gebruikt, steunt het ECOmakala project en slaat zo de handen in elkaar met WWF om de ontbossing van het Virungapark in Oost-Congo tegen te gaan. Daar worden massaal bomen gekapt voor houtskool, “makala” in het Swahili. Door samen met lokale boeren boomplantages aan te leggen rondom het park en met lokale ondernemers houtskoolkacheltjes te produceren die de helft minder houtskool verbruiken, slaat het project drie vliegen in één klap: de bescherming van natuurlijke bossen, extra jobs en lagere energiekosten voor tienduizenden families. Alpro en WWF willen nu ook de consument engageren om een steentje bij te dragen in de strijd tegen de ontbossing van het Virungapark: voor elke verkochte Alpro soya drink Original 1L gaat de komende weken 10 cent naar het ECOmakala project.