ESF investeert mee in een vernieuwd HR-beleid inzake transparante evaluatie, doorgroei en leiderschapstrajecten

Vernieuwd HR-beleid naar transparante evaluatie en doorgroei

Alpro hecht er belang aan het HR-beleid steeds te blijven evalueren en professionaliseren op basis van best practices en wat leeft bij de medewerkers. Dit wordt gerealiseerd door op frequente basis medewerkers te bevragen, mogelijke probleempunten te identificeren en de belangrijkste uitdagingen te detecteren. Uit de recente bevragen van onze mensen, leren we dat een belangrijke HR-vraag op vandaag die is naar perspectieven voor en ondersteuning bij de ontwikkeling van hun carrière bij Alpro. Deze vraag wordt binnen de op vandaag bestaande processen van Alpro onvoldoende beantwoord en om die reden investeert Alpro in het creëren van een transparant en pragmatisch competentieraamwerk. Door integratie hiervan in de verschillende HR-processen: gerichte recrutering, evaluatie en feedback, ontwikkelingsplannen en meer gerichte training. Concreet streven we in dit project naar het definiëren van de essentiële functionele competenties in een bepaalde rol, naast de algemene leiderschapscompetenties die op vandaag binnen Alpro gehanteerd worden.

Het leiden van de organisatie doorheen de groei

Alpro wil blijven investeren in leiderschapsontwikkeling, wat nu nog belangrijker wordt gezien de sterke organisatiegroei. Daarom voorziet Alpro een additioneel opleidingstraject gericht op leidinggevenden, met focus op sociale vaardigheden, people management, change management en andere leiderschapsthema’s. De doelgroep voor deze opleidingen bestaat uit de leading hands, teamleaders, people managers en strategische managers, waarbij de focus van de opleidingen bij elk van deze medewerkers anders wordt gelegd. De recente sterke groei van Alpro resulteert op heden in veel medewerkers die snel geëvolueerd zijn van een operationele functie naar een leidinggevende rol. Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden en verwachtingen van de leidinggevende medewerkers sterk toegenomen in termen van het aantal aan te sturen personen, alsook de meerwaarde en ondersteuning die teamleden verwachten van hun leidinggevende. Om aan deze hogere verwachtingen en nieuwe invulling van hun leidinggevende rol te kunnen beantwoorden, is een opleiding omtrent leiderschapsvaardigheden essentieel.

Voor beide projecten geniet Alpro van de steun van Vlaanderen en de Europese Unie