Laatste nieuws

Minder hartziekten bij vegetariërs

Added on
08 Nov 2019
Minder hartziekten bij vegetariërs

Volgens de resultaten van het Britse EPIC-Oxford-cohort vertonen vegetariërs een lager risico op ischemische hartziekten. Ze zouden wel meer kans op een beroerte hebben dan niet-vegetariërs, maar dat risico zou worden gecompenseerd door het beschermende effect op het hart in het algemeen. Een boodschap die heel anders klinkt dan de interpretaties in de media.


Vegetariërs lopen 20% meer kans op een CVA of beroerte! Met dat bericht pakten de meeste Britse en internationale media uit na een analyse van de EPIC-Oxford-studie. Maar in feite moeten de nieuwe resultaten van die studie in hun geheel worden bekeken om genuanceerd te zijn.

Viseters, vegetariërs en veganisten hebben een gezonder hart

De EPIC-Oxford-studie1 had betrekking op 48.888 deelnemers zonder hart- en vaatziekten bij hun aanmelding tussen 1993 en 2001. Ze werden verdeeld in drie verschillende groepen op basis van hun eetgewoonten:

  • personen die vlees eten (en mogelijk ook vis en/of eieren),
  • personen die vis eten (maar geen vlees),
  • vegetariërs en veganisten.

De follow-upperiode bedroeg gemiddeld 18,1 jaar, wat interessant is. Na correctie voor sociaal-demografische en levensstijlfactoren wijzen de resultaten op het volgende:

  • Viseters (-13%) en vegetariërs (-22%) vertonen lagere cijfers voor ischemische hartziekten dan vleeseters.
  • Anderzijds ligt hun beroertecijfer 20% hoger dan bij vleeseters.


Vegetarisme blijft algemeen genomen gezond

In hetzelfde nummer van het tijdschrift BMJ gaven twee Australische wetenschappers een gedetailleerde analyse van de studie2. Op het eerste gezicht zijn hun resultaten vergelijkbaar: een beschermend effect van 22% voor het hart en een negatief effect van 20% voor het hoofd. In beide gevallen verwijzen de schrijvers echter graag naar het feit dat ischemische hartziekten over het algemeen meer schade aanrichten (in termen van prevalentie) dan beroerten:

  • Een vermindering met 22% van het risico op een ischemische hartziekte bij vegetariërs komt overeen met 10 gevallen minder per 1000 personen in tien jaar tijd.
  • Een toename met 20% van het risico op een beroerte bij vegetariërs komt overeen met 3 extra gevallen van beroerte per 1000 personen in tien jaar tijd.


Vegetarisme is dus wel geassocieerd met een verhoogd risico op een beroerte, maar het gunstige effect op het gebied van ischemische hartziekten is aanzienlijk groter.