Laatste nieuws

Is een duurzaam dieet voor iedereen haalbaar?

Added on
21 Apr 2020
Is een duurzaam dieet voor iedereen haalbaar?

Bekijk het interview via deze link of lees hieronder de samenvatting van het onderzoek

Hoe kunnen we duurzamer eten en is het voor iedereen betaalbaar? Deze vraag is misschien wel actueler dan ooit.

Alpro Foundation Award winnaar Dr. Christian Reynolds onderzocht of iedereen het zich kan veroorloven om over te stappen op een duurzame voeding. De uitkomsten van dit onderzoek zijn opvallend.

In het Verenigd Koninkrijk zouden alle inkomensgroepen het zich budgettair kunnen veroorloven om hun eetgewoonten te verschuiven naar meer duurzame eetpatronen.

In dit onderzoek wordt een duurzaam dieet gedefinieerd als een voeding met een lage uitstoot van broeikasgassen, (het BKG-gehalte dat wordt uitgedrukt in de omrekeneenheid CO2).

Dr. Reynolds stelde ‘het optimale dieet’ op per inkomensgroep en dit op basis van gegevens van 5144 huishoudens. Rekening houdend met de voedingseisen en kostenbeperkingen in alle inkomensgroepen. Afhankelijk van de inkomensgroep wordt het aantal dierlijke producten verminderd en het aantal plantaardige voedingsmiddelen verhoogd.

Vooral bij de lagere inkomensgroepen is een grotere verschuiving nodig ten opzichte van het huidige dieet. Bij deze groep moet de focus komen te liggen op het vergroten van het aantal volkorenproducten en de soorten vlees- en zuivelproducten die zij eten. Daarbij is het belangrijk om te onderstrepen dat niet alle dierlijke producten geschrapt hoeven te worden. Het is een kwestie van de juiste keuzes maken.

Als de Britse bevolking zou overschakelen op het ‘optimale dieet’, neemt de uitstoot van broeikasgassen met 57% af.

Christian Reynolds benadrukt dan ook dat er meer advies op maat nodig is om duurzaam eten voor alle inkomensgroepen haalbaar te maken.

Geïnteresseerd om meer te weten?

Hoe staat het ervoor in Nederland en in andere Europese landen? In een uitgebreid interview geeft Dr. Christian Reynolds hierop antwoord en vertelt hij over zijn prijswinnende onderzoek.


Reynolds CJ, Horgan GW, Whybrow S, Macdiarmid JI. Healthy and sustainable diets that meet greenhouse gas emission reduction targets and are affordable for different income groups in the UK. Public Health Nutr 2019;22:1503-17.


Wie is Dr. Christian Reynolds?

Dr. Christian Reynolds is hoofddocent aan het ‘Centre for Food Policy’ van de University of London, adjunct Research Fellow aan het Institute for Sustainable Food, University of Sheffield en aan het Barbara Hardy Institute for Sustainable Environments and Technologies, University of South Australia. Voorheen was hij onderzoeker aan het Rowett Institute of Nutrition and Health van de University of Aberdeen.