Lactose-intolerantie

Lactose-intolerantie

Wat is lactose-intolerantie?

Lactose-intolerantie is het onvermogen om lactose uit zuivelproducten te verteren. In de darmen moet lactose worden afgebroken door het enzym lactase. Als het lactase-enzym in onvoldoende mate of niet aanwezig is, wordt niet-opgenomen lactose gefermenteerd door de colonbacteriën. Deze produceren waterstof, methaangassen en kleine organische moleculen. Daardoor kan een aantal klachten ontstaan, zoals buikpijn, winderigheid, een opgeblazen gevoel en diarree.

Na de zuigelingenperiode neemt de hoeveelheid lactase in de dunne darm af. Hoe snel dat gebeurt, is genetisch bepaald. Dat verklaart het verschil in de prevalentie van lactose-intolerantie tussen verschillende etnische groepen. De verteringsproblemen kunnen niet alleen ontstaan door afname van de lactaseproductie als gevolg van genetische verschillen en veroudering of langdurig medicatie gebruik, maar ook door beschadiging van de cellen die de dunne darm bekleden (bijv. coeliakie).

Lactose-intolerantie staat los van het immuunsysteem en is daardoor iets totaal anders dan koemelkeiwitallergie.

Prevalentie van lactose-intolerantie

De prevalentie van lactose-intolerantie varieert sterk naargelang de etnische achtergrond. Ongeveer 65% van de menselijke bevolking heeft na de kindertijd een verminderd vermogen om lactose te verteren. Lactose-intolerantie op volwassen leeftijd komt het meest voor bij mensen van Oost-Aziatische afkomst. In sommige van deze gemeenschappen heeft meer dan 90% van de volwassenen ermee te kampen. Lactose-intolerantie komt ook vaak voor bij mensen van West-Afrikaanse, Arabische, Joodse, Griekse en Italiaanse afkomst.

De prevalentie van lactose-intolerantie is het kleinst bij bevolkingsgroepen met een lange geschiedenis van afhankelijkheid van niet-gefermenteerde melkproducten als een belangrijke voedselbron. Zo is slechts zo'n 5% van de mensen van Noord-Europese afkomst lactose-intolerant. De aangeboren variant van lactose-intolerantie is zeer zeldzaam en komt binnen Europa het vaakst voor in Finland. Daar treft deze aandoening naar schatting 1 op de 60.000 pasgeborenen. 

Exacte prevalentiepercentages per land zijn niet beschikbaar. Het valt te verwachten dat met de toenemende emigratie uit Aziatische, Afrikaanse en Arabische landen de prevalentie van lactose-intolerantie in Europa zal toenemen. Een goed gemiddelde ligt tussen de 2 en 15%.

Prevalence of Primary Lactase Deficiency in Various Ethnic Groups

GroupPrevalence (%)
Northern Europeans2 to 15
American whites6 to 22
Central Europeans9 to 23
Indians (Indian subcontinent)
Northern20 to 30
Southern60 to 70
Hispanics50 to 80
Ashkenazi Jews60 to 80
Blacks60 to 80
American Indians80 to 100
Asians95 to 100

Wist u dat we 20.000 jaar geleden allemaal lactose-intolerant waren?
Uit DNA-analyses van skeletten afkomstig van archeologische sites in Europa blijkt dat vroeg-neolithische bevolkingsgroepen (5480 v.Chr. - 5000 v.Chr.) niet in staat waren lactose te verteren omdat bij hen het gen ontbrak dat lactase aanmaakt. Dat wijst erop dat lactasepersistentieallelen zeldzaam waren totdat vroeg in het Neolithicum de zuivelproductie opkwam. Naarmate die zich verder ontwikkelde, namen de allelen door het proces van natuurlijke selectie snel in aantal toe.

De gemakkelijke manier om lactose te vermijden

Iedereen reageert anders op lactose. Sommige mensen hoeven alleen bepaalde zuivelproducten uit hun voeding te weren, terwijl anderen alle zuivelproducten in hun voeding moeten vervangen door zuivelvrije alternatieven. Mensen die zeer gevoelig zijn voor lactose, zullen ook de niet zo voor de hand liggende ingrediënten die lactose bevatten moeten vermijden, zoals tandpasta of bepaalde medicatie 

Iedereen die gevoelig is voor lactose, wordt doorgaans aangeraden om eerst alle bronnen van lactose uit de voeding te verwijderen en vervolgens geleidelijk kleine hoeveelheden opnieuw te introduceren om de tolerantieniveaus te bepalen.


Alle plantaardige zuivelalternatieven van Alpro (drinks, desserts, plantaardige variaties op yoghurt, plantaardige roomalternatieven) zijn van nature lactosevrij.

Wat is het verschil tussen lactose-intolerantie en melkallergie?

Een allergie houdt een reactie van het immuunsysteem in, terwijl dat bij een voedselintolerantie niet zo is (hoewel de symptomen soms vergelijkbaar kunnen zijn). 

In het geval van melkallergie is het koemelkeiwit het allergeen waarop het immuunsysteem reageert. Bij sommige mensen kan die reactie bijzonder ernstig zijn. 

In het geval van lactose-intolerantie is het de onvoldoende aanwezigheid of zelfs afwezigheid van het lactase-enzym die resulteert in het onvermogen om lactose te verteren.

Of iemand nu lactose-intolerantie of een melkallergie heeft, Alpro producten bieden een goed alternatief voor zuivelproducten, aangezien ze allemaal van nature lactosevrij zijn en geen koemelkeiwit bevatten.