Menopauze

Menopauze

Wat is de menopauze?

De menopauze wordt gedefinieerd als het permanent stoppen van de menstruatie nadat deze gedurende meer dan 1 jaar is uitgebleven. De menopauze begint tussen de leeftijd van 40 en 55 jaar.. De gemiddelde leeftijd waarop de menopauze begint, is 50 jaar. Tijdens en rond de menopauze neemt het gehalte van de hormonen oestrogeen en progesteron af. Vasomotorische symptomen, zoals opvliegers en nachtelijk zweten, komen tijdens de menopauze vaak voor. Deze symptomen kunnen beginnen voordat de menstruatie stopt en daarna nog jaren aanhouden. Bovendien gaat de verlaging van het hormoongehalte gepaard met het risico op chronische ziekten zoals osteoporose en hart- en vaatziekten.

Soja en vasomotorische symptomen tijdens de menopauze

Vasomotorische symptomen, zoals opvliegers en nachtelijk zweten, komen tijdens de menopauze vaak voor. 73% van de vrouwen in de postmenopauze in Europa zegt last te hebben van opvliegers en bijna de helft (45%) lijdt aan slaapstoornissen.

Hormoonvervangingstherapie wordt traditioneel gebruikt om symptomen van de menopauze te behandelen. Er is aanzienlijk bewijs dat soja-isoflavonen een doeltreffend alternatief kunnen vormen voor vrouwen die geen hormonen willen innemen. 

In een meta-analyse van 17 studies met 1.300 vrouwen werden de effecten beoordeeld van isoflavonen op de frequentie en ernst van opvliegers in vergelijking met een placebo. De dagelijkse inname van ongeveer 40 tot 50 mg isoflavonen (het equivalent van 2-3 porties van een sojaproduct per dag) verminderde de frequentie en ernst van opvliegers met respectievelijk 20,6 en 26,2%, bovenop de vermindering die in de placebogroep optrad. Het beperken van onaangename vasomotorische symptomen kan de levenskwaliteit van vrouwen in de menopauze sterk verbeteren. Daarom kunnen vrouwen overwegen om sojaproducten in hun voeding op te nemen als onderdeel van een gezonde levensstijl om deze symptomen tegen te gaan.

Vasomotorische symptomenAantal studies in meta-analyse
Aantal in de studies betrokken vrouwen
Effect (bovenop placebo)
Ernst
538 IF t.o.v. 450 Placebo
- 26.2 %
Frequentie13 
602 IF t.o.v. 594 Placebo
- 20.6 %


Referenties

Miquel J, Ramirez-Bosca A, Ramirez-Bosca JV, Alperi JD. Menopause: a review on the role of oxygen stress and favorable effects of dietary antioxidants. Arch Gerontol Geriatr 2006;42:289-306.

 Freeman EW, Sherif K. Prevalence of hot flushes and night sweats around the world: a systematic review. Climacteric 2007;10:197-214.

 Taku K, Melby MK, Kronenberg F, Kurzer MS, Messina M. Extracted or synthesized soybean isoflavones reduce menopausal hot flash frequency and severity: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Menopause 2012;19:776-90.