Kako to da svi naši proizvodi na biljnoj bazi prirodno ne sadrže laktozu?

0% laktoza
100% laktoza

Na biljnoj bazi

Zamjenice za mlijeko na bazi soje i drugi napitci na biljnoj bazi prirodno ne sadrže laktozu.

Alpro zamjenice za mlijeko, poput Alpro proizvoda od soje i drugih na biljnoj bazi, proizvode se od biljaka koje nikada ne sadrže laktozu. Zato naši proizvodi prirodno jamče 100%-nu odsutnost laktoze od prvog koraka.

Mliječni proizvodi

Mlijeka životinjskog porijekla prerađuju se da bi se smanjila laktoza.

Mlijeko se prerađuje da bi se smanjila ili razgradila laktoza. Enzim laktaza (često potječe od GM organizama) koristi se za razdvajanje laktoze na galaktozu i glukozu, čime mlijeko ostaje bez sadržaja laktoze ili uklanjanjem kroz filtriranje te razdvajanjem preostale laktoze pomoću enzima laktaze.

Alpro = na biljnoj bazi = prirodno bez laktoze

Jednostavan način izbjegavanja laktoze

Jeste li znali da je laktoza (mliječni šećer) prisutna u svakoj vrsti životinjskog mlijeka i mliječnih proizvoda, poput sira, jogurta i maslaca? Jeste li znali da unatoč smanjenju laktoze u mlijeku životinjskog porijekla, zasićena masnoća ostaje nepromijenjena, a proteini u kravljem mlijeku i dalje su prisutni, što predstavlja rizik za ljude koji su na njih alergični.

Sve vrste kravljeg mlijeka (uključujući poluobrano) sadrže 5 g laktoze na 100 ml, tako da svaka tipična čaša mlijeka od 200 ml sadrži 10g.

Možda će vas iznenaditi da sva druga mlijeka životinjskog porijekla, poput kozjeg, ovčjeg i kobiljeg mlijeka, sadrže slične količine laktoze.

Da bi se proizvelo kravlje mlijeko bez laktoze, ono se mora preraditi da bi se uklonila ili razgradila laktoza. To se radi pomoću enzima (laktaze) ili putem mehaničke obrade.

Međutim, i nakon ovih procesa, uvijek ostaje određena količina laktoze u mlijeku koja može smetati osjetljivim ljudima.

Dobra vijest je da ne samo soja, već svi sastojci na biljnoj bazi, poput badema, riže, zobi i lješnjaka, te sva Alpro hrana i napitci od njih napravljeni, prirodno ne sadrže laktozu.

Zato pružaju zajamčen način izbjegavanja tegoba ili simptoma u slučaju intolerancije ili osjetljivosti na laktozu.