Actievoorwaarden Alpro-Swapfiets

Actie:

Deze actie wordt georganiseerd door Alpro Nederland BV gevestigd te Hoge Mosten 22, 4822 NH Breda, KvK-nummer 20120350 en Swapfiets B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar aan de Amsteldijk 216 (1079 LK), KvK-nummer 65958713 (hierna de ‘Organisatoren’)

In de periode van [26/08/2020] tot [4/10/2020] kan een klant 1 kassabon met daarop 2 aangekochte Alpro producten inleveren via www.alpro.com/nl/swapfiets

In ruil daarvoor ontvangt de klant een vouchercode voor 2 maanden gratis Swapfiets Deluxe7 abonnement ter waarde van €39,--

Met deze vouchercode kan de klant zich aanmelden via https://swapfiets.com/offer/alpro . (alleen door je via deze website én met de voucher code aan te melden wordt er geen €15 eenmalige aanmeldkosten in rekening gebracht en zijn de eerste 2 maanden Swapfiets Deluxe abonnement gratis)

Actievoorwaarden:

Aanmelden kan alleen via https://swapfiets.com/offer/alpro én met voucher code.

Deelname aan deze actie is exclusief voorbehouden aan alle in Nederland woonachtige meerderjarige natuurlijke personen

Deelname aan de actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig actievoorwaarden, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Het niet naleven van deze actievoorwaarden en elke poging tot fraude worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Géén €15 aanmeldkosten.

De actie is alleen van toepassing op de Deluxe7 (niet op de andere Swapfiets modellen zoals de Original of Power7 e-bike)

Er geldt opzegtermijn van 1 maand.

Als de klant niet opzegt, dan wordt het Swapfiets Deluxe7 abonnement na de twee gratis maanden automatisch omgezet in een betaald maandelijks opzegbaar abonnement tegen het reguliere tarief van €19,50 incl. BTW per maand.

Na opzegging wordt de fiets ingeleverd in één van de Swapfiets winkels.

De actie geldt alleen voor nieuwe Swapfiets klanten. Bestaande klanten kunnen helaas geen gebruik maken van de kortingsactie.

Maximaal 1 vouchercode per persoon. Het is niet mogelijk om 2 keer mee te doen met de actie of om meerdere voucher codes te combineren (niet stapelbaar).

De vouchers zijn geldig tot 1 maand na de einddatum van de actie. 01/11/2020]

De vouchercode is alleen in te wisselen voor 2 maanden Swapfiets Deluxe7 abonnement, en niet voor contant geld of andere vormen van compensatie.

Alle persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de actie zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van deze actie, te weten de identificatie van de deelnemers en het afsluiten van de abonnementen. Ze zullen enkel zo lang bewaard worden als nodig voor het goede verloop van deze actie.

De Organistoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties die betrekking hebben op het verloop van de actie, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de actie om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de site https://swapfiets.com/offer/alpro. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de [naam site] en de deelname aan de actie vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.] De Organistoren kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld als de actie zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De Organisatoren behouden zich het recht voor om na te gaan of de toepasselijke wet- en regelgeving en de actievoorwaarden worden gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. De Organistoren behouden zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat overigens hun aansprakelijkheid hierdoor in het gedrang komt.

Deze actie geldt alleen binnen de Swapfiets bezorggebieden (servicegebieden) in Nederland.

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Alpro en Swapfiets.

Op deze actie zijn van toepassing: Swapfiets algemene voorwaarden; Swapfiets actievoorwaarden kortingscodes; en Swapfiets Privacy Statement.

Dat smaakt naar meer

Word een Alpro-insider! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste alle ins en outs!