Vi brinner för vår planet och vill bevara jordens resurser till kommande generationer, precis som vår partner WWF. Därför lanserar vi nu en specialupplaga på flertalet av våra sojadrycker, där en krona går till WWF för varje liter du köper.

Så används pengarna: Skogsskydds­programmet för den östafrikanska regionen

Varje krona som samlas in går till WWF:s arbete mot skogsavverkning i några av världens mest sårbara ekosystem. Skogen är inte bara hemvist för många växter och djur, utan spelar också en betydande roll för klimatet och lokalbefolkningens försörjning. Trots detta avverkas hela 7,6 miljoner hektar skog varje år. Med våra WWF-produkter, och din hjälp, kan vi bidra till att vända trenden och skydda de värdefulla skogarna.

Problemets kärna

I Östafrika hittar vi några av världens mest unika skogsområden, däribland de uråldriga Eastern Arc Mountains i Tanzania, de vidsträckta Miombo Woodlands och flertalet skogar längst kusten. Här lever många djur- och växtarter, som inte finns någon annanstans på jorden. Trots det hotas dessa områden av avskogning på grund av ökad illegal virkeshandel och omvandling till åkermark.

Lokalbefolkningen engageras

Skogsskyddsprogrammet för den östafrikanska regionen syftar till att involvera lokalbefolkningen i att skydda den unika skogsmiljön med dess flora och fauna, samt generera inkomster för de människor som livnär sig på vad skogen ger. Tack vare ditt bidrag kan WWF skydda skogarna genom att investera i lokala skogsföretag och verka för ett hållbart skogsbruk.

Målet?

År 2020 ska skogsytan ha ökat med 15 % i prioriterade områden och den illegala handeln med timmer och andra skogsvaror ska ha minskat – det är avgörande för att bevara dessa värdefulla ekosystem även i framtiden.

WWF & Alpro – för en sundare planet

Tillsammans med WWF arbetar vi för att minska koldioxidutsläppen och främja en hälsosam, växtbaserad diet – bra både för oss människor och vår planet.

Alpro går med i programmet WWF Climate Savers – en tydlig markering av vårt åtagande att minska koldioxidutsläppen.

Alpro blir WWF Green Ambassador och samarbetar med skolor för att lära barn att äta hållbart.

Alpro ansluter sig, tillsammans med WWF, till initiativet Future Plates i syfte att öka medvetenheten hos kockar om fördelarna med växtbaserad kost.

Den första ”Hjälp oss att skydda vår skog”-kampanjen lanseras i Belgien för att skydda den värdefulla nationalparken Virunga. Över 70 000 euro samlas in.

”Hjälp oss att rädda skogarna”-kampanjen sprids till Storbritannien, Sverige och Finland. Insamlingen får ett lyft och ytterligare ett projekt kan stödjas: Skogsskyddsprogrammet för den östafrikanska regionen.

2011
2013
2016
2016
2017

Alpro går med i programmet WWF Climate Savers – en tydlig markering av vårt åtagande att minska koldioxidutsläppen.

Alpro blir WWF Green Ambassador och samarbetar med skolor för att lära barn att äta hållbart.

Alpro ansluter sig, tillsammans med WWF, till initiativet Future Plates i syfte att öka medvetenheten hos kockar om fördelarna med växtbaserad kost.

Den första ”Hjälp oss att skydda vår skog”-kampanjen lanseras i Belgien för att skydda den värdefulla nationalparken Virunga. Över 70 000 euro samlas in.

”Hjälp oss att rädda skogarna”-kampanjen sprids till Storbritannien, Sverige och Finland. Insamlingen får ett lyft och ytterligare ett projekt kan stödjas: Skogsskyddsprogrammet för den östafrikanska regionen.

2011
2013
2016
2016
2017
Mer om Alpros samarbete med WWF Mer om Alpros samarbete med WWF

Växtbaserat – bra på alla sätt

En livsstil som bygger på växtbaserad föda är, av naturliga skäl, bra för vår planet. Alpros sojabaserade drycker kräver mindre vatten och landyta att producera, släpper ut mindre koldioxid. Vi använder dessutom bara GMO-fria produkter och vår soja kommer aldrig från odlingar i avskogade områden – du kan med andra ord njuta av den med gott samvete.

soja
2.5x
mindre CO2
mjölk
soja
2x
mindre markareal
mjölk
soja
4x
mindre vatten
mjölk