มองหาอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมลองดูว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้าง...

Searching…

ขออภัยด้วย เราไม่พบเนื้อหาที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ

  • โปรดตรวจดูการสะกดคำค้นหาของคุณ

  • ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวเลือกต่าง ๆ

  • ลองป้อนคำค้นหาที่มีความหมายครอบคลุมมากขึ้น

Oat Cappuccino

1
10m
Oat Cappuccino
  • 200ml Alpro Oat Original Drink
  • 1 Espresso shot (or 1 heaped teaspoon of strong coffee)

Ingredients
!

  • 200ml Alpro Oat Original Drink
  • 1 Espresso shot (or 1 heaped teaspoon of strong coffee)

Preparation
!

1

Make your espresso shot, or mix one heaped teaspoon of good quality, strong coffee with a tablespoon of boiling water to dilute.

2

Gently heat the Alpro Oat drink (careful not to boil!), stirring constantly.

3

If you have access to a frother, pour in the heated Alpro Oat drink and foam. Otherwise, whisk in the pan until it forms a light and frothy foam.

4

Pour the whipped Alpro Oat drink into a glass, then slowly pour over the espresso or coffee, taking care to keep those lovely layers in place. Et voila!