มองหาอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมลองดูว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้าง...

Searching…

ขออภัยด้วย เราไม่พบเนื้อหาที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ

 • โปรดตรวจดูการสะกดคำค้นหาของคุณ

 • ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวเลือกต่าง ๆ

 • ลองป้อนคำค้นหาที่มีความหมายครอบคลุมมากขึ้น

Oatmeal with apple

4
10m
Oatmeal with apple
 • 1L Alpro Oat Unsweetened
 • 160g porridge oats (quick cooking)
 • 250g blackberries
 • 2 apples
 • 4 tbsp pistachio nuts (optional)

Ingredients
!

 • 1L Alpro Oat Unsweetened
 • 160g porridge oats (quick cooking)
 • 250g blackberries
 • 2 apples
 • 4 tbsp pistachio nuts (optional)

Preparation
!

1

Core and thinly slice the apples.

2

Pop in a pan along with the Alpro Oat Unsweetened and the porridge oats.

3

Bring to the boil then reduce to a simmer. Keep stirring for around three minutes until it’s nice and thick and smooth.

4

Spoon into four breakfast bowls and top with the blackberries, pistachio nuts if you like them, and an extra splash of Alpro Oat Unsweetened. Ready in a flash and packed with oaty, fruity goodness!

You may also like