Soya plain drinks

Alpro Soy Original

Bạn là người mà chúng tôi cần phục vụ. Bằng việc tóm lấy chọn lựa thùng chứa đầy protein thực vật này, bạn đang giúp ích cho chính mình và cho trái đất. Vì vậy, trong khi bạn đang đóng góp cho thế giới này, bạn có thể thưởng thức hương vị tuyệt vời. Những hạt đậu nành tạo ra thức uống mịn màng này được trồng trọt một cách có trách nhiệm, bảo tồn những khu rừng nhiệt đới tươi tốt và đáng yêu. Chúng tôi chọn việc bảo tồn rừng. TỐT CHO BẠN*

Size and variants

This product is available in 1L.

  • Naturally Lactose Free
  • 100% plant-based
  • Vegetarian
  • Naturally low in saturated fat
  • Low in sugars
  • Source of high quality protein
  • A source of calcium. Contains vitamins B2, B12 and D.
  • Source of calcium and vitamins D and B12. Vitamin B12 contributes to the reduction of tiredness and fatigue.
Mixed content: Soya drinks

Mixed content: Soya drinks

Why not use in one of your favourite recipes?

@realplantpower
@realplantpower
@mayaloha__
@livsstil.fi
@breakfastsisterhood
@paris_on_the_cake
Gợi ý cho bạn

Xem này, Bạn cũng sẽ thích những vẻ đẹp này...