HVER MUNNFULL HJELPER

Det er tid for endring, og alle kan bidra. Men hvor skal vi begynne når problemet omfatter hele planeten? Elbiler, solcellepaneler, klesbytting, shoppestopp, resirkulering, oppsirkulering, sykling? Forskerne har et enkelt svar. Jo flere av oss som spiser plantebasert, jo bedre er det for planeten. Bidra gjennom hver eneste munnfull. Det er godt for deg og godt for planeten!

HVER MUNNFULL HJELPER
DERFOR ER MATEN VIKTIG!

DERFOR ER MATEN VIKTIG!

Akkurat nå står det ikke så bra til med jordkloden vår. Den presses til det ytterste – det forskerne kaller planetariske grenser. Kort fortalt kan maten vi spiser, påvirke blant annet tap av biologisk mangfold, vannmangel og klimaendringer. Det er på tide å finne frem megafonen. Hva må vi gjøre? Alt vi kan! Når? Akkurat nå! Hvordan?

One Planet Thinking. Vi må spise mye mer plantebasert og samtidig redusere kjøttforbruket. Vanskeligere er det ikke. Det er dette vi har sagt og gjort i 40 år. Vi har hele tiden visst at det finnes en bedre måte å gi verden mat på. Derfor har vi siden 1980-tallet gått i bresjen for en plantebasert og planetvennlig tilnærming.

Grannlaget for god mat

Våre plantebaserte produkter har av naturlige årsaker et lite CO2- og vannfotavtrykk. Så enten du sverger til soya, havre eller mandler, gjør du en god gjerning! Blant annet ved å kjøpe bærekraftig og kortreist mat. Havren vår er europeisk, og mandlene kommer fra området rundt Middelhavet. Til og med soyaen vår dyrkes praktisk talt i nabolaget! I tillegg driver vi bærekraftig produksjon og jobber hele tiden med å forbedre prosessen. Vi lytter til folket. Det er en vinn-vinn-situasjon!

BEDRE OG BEDRE

Vi liker ikke å skryte (host). Men hvis det finnes muligheter til å forbedre produksjonen og emballasjen, griper vi dem. Og det er vi stolte av! Vi resirkulerer vannet og varmen vi bruker. Vi benytter resirkulerbar, resirkulert eller plantebasert emballasje som gjør produktene våre like gode på utsiden som på innsiden. Vi har sluttet med sugerør og skjeer av plast. Hurra for det!

ONE PLANET THINKING. HVA INNEBÆRER DET?

Med tanke på i dag, i morgen, 2025 og fremover gir vi deg og planeten følgende løfte:

 • 1

  Lage velsmakende plantebasert mat

 • 2

  Dyrke ingredienser på en helt ny måte

 • 3

  Bruke bare plantevennlige ingredienser

 • 4

  Null CO2, vann og avfall

 • 5

  Mindre og bedre emballasje

 • 2025 – VI ER KLARE

  Vi har en lang ønskeliste når det gjelder bærekraft. Vi har satt en dato (2025), vi har satt oss mål, vi er iherdige, og du kan hjelpe oss! Vi skal nå målet ved å ta én plantebasert munnfull om gangen

  VI SKAL REDUSERE VÅRE UTSLIPP AV DRIVHUSGASSER MED 30 %

  Utslippene våre av drivhusgasser knyttet til energibruk per produkt skal reduseres med 30 %, og 50 % av energien vi bruker, skal være fornybar. Vi vet at fornybar energi er løsningen for å få ned utslippene. Derfor installerer vi solcellepaneler og undersøker hvordan vi kan bruke soyaavfall til å fremstille energi. Fra bønner til biogass. Det høres bra ut!

  VI SKAL BRUKE 60 % MINDRE VANN

  Rengjøring av samlebånd krever mye vann, og vi hater å sløse. Ved de tre største fabrikkene våre skal vi derfor resirkulere eller gjenbruke alt dette vannet. Og vi skal redusere selskapets totale vannforbruk med 60 %. Vi samarbeider også med bøndene våre om å finne frem til måter de kan bruke mindre vann på. Hver regndråpe teller!

  VI SKAL SENDE NULL AVFALL PÅ SØPPELFYLLINGEN OG PRODUSERE MINDRE MATAVFALL

  Avfall er sløseri! Av ressurser, tid og energi. Derfor skal vi produsere mindre avfall og resirkulere mest mulig. Vi skal ikke sende et eneste lass på søppelfyllingen. Det ødelegger miljøet, og det finnes bedre måter å utnytte arealet på!

  VI SKAL BRUKE EMBALLASJE SOM HAR LUKKET KRETSLØP OG GIR 0 % AVFALL

  Vi har allerede sluttet med sugerør og skjeer av plast. (Vi visste at du ville forstå og ikke ha noe imot å skaffe dine egne.) Vi fjerner plastlokkene fra noen av begrene våre. (Hvem trenger egentlig lokk? Ikke vi, ikke du, ikke planeten!) Vi selger plantebasert drikke i plantebaserte kartonger. (Det virker naturlig.) Og til resten bruker vi i størst mulig grad resirkulert plast. Det reduserer CO2-utslippene våre med 40 %. Men vi stopper ikke der. Innen 2025 vil all emballasjen vår være både resirkulerbar og laget av 100 % resirkulert eller plantebasert materiale. Nei til polystyren! Ja til mer resirkulert, resirkulerbar PET og kartonger av sukkerrør fra bærekraftige avlinger!

  VI SKAL BRUKE SUPERKREFTENE VÅRE TIL Å LEDE AN I ARBEIDET FOR MER RESIRKULERING

  Vi skal bruke superkreftene våre til å lede an i arbeidet for mer resirkulering på flere steder. Vi skal begynne med å gå over fra plastbegre til papirbegre for våre plantebaserte alternativer til yoghurt.

  Akkurat nå spiller det dessverre ingen rolle hvor resirkulerbar emballasjen vår er. Uten resirkuleringsanlegg blir de ikke resirkulert uansett. Men vi tror at vi er store nok (og masete nok) til å utgjøre en forskjell. Hvis vi leder an, følger kanskje andre etter. Ved å gjøre stadig mer av emballasjen vår 100 % resirkulerbar skal vi derfor gi resirkuleringsbransjen et gigantisk hint om at de bør skjerpe seg!

  VI SKAL REDUSERE VÅRE UTSLIPP AV DRIVHUSGASSER MED 30 %

  Utslippene våre av drivhusgasser knyttet til energibruk per produkt skal reduseres med 30 %, og 50 % av energien vi bruker, skal være fornybar. Vi vet at fornybar energi er løsningen for å få ned utslippene. Derfor installerer vi solcellepaneler og undersøker hvordan vi kan bruke soyaavfall til å fremstille energi. Fra bønner til biogass. Det høres bra ut!

  VI SKAL BRUKE 60 % MINDRE VANN

  Rengjøring av samlebånd krever mye vann, og vi hater å sløse. Ved de tre største fabrikkene våre skal vi derfor resirkulere eller gjenbruke alt dette vannet. Og vi skal redusere selskapets totale vannforbruk med 60 %. Vi samarbeider også med bøndene våre om å finne frem til måter de kan bruke mindre vann på. Hver regndråpe teller!

  VI SKAL SENDE NULL AVFALL PÅ SØPPELFYLLINGEN OG PRODUSERE MINDRE MATAVFALL

  Avfall er sløseri! Av ressurser, tid og energi. Derfor skal vi produsere mindre avfall og resirkulere mest mulig. Vi skal ikke sende et eneste lass på søppelfyllingen. Det ødelegger miljøet, og det finnes bedre måter å utnytte arealet på!

  VI SKAL BRUKE EMBALLASJE SOM HAR LUKKET KRETSLØP OG GIR 0 % AVFALL

  Vi har allerede sluttet med sugerør og skjeer av plast. (Vi visste at du ville forstå og ikke ha noe imot å skaffe dine egne.) Vi fjerner plastlokkene fra noen av begrene våre. (Hvem trenger egentlig lokk? Ikke vi, ikke du, ikke planeten!) Vi selger plantebasert drikke i plantebaserte kartonger. (Det virker naturlig.) Og til resten bruker vi i størst mulig grad resirkulert plast. Det reduserer CO2-utslippene våre med 40 %. Men vi stopper ikke der. Innen 2025 vil all emballasjen vår være både resirkulerbar og laget av 100 % resirkulert eller plantebasert materiale. Nei til polystyren! Ja til mer resirkulert, resirkulerbar PET og kartonger av sukkerrør fra bærekraftige avlinger!

  VI SKAL BRUKE SUPERKREFTENE VÅRE TIL Å LEDE AN I ARBEIDET FOR MER RESIRKULERING

  Vi skal bruke superkreftene våre til å lede an i arbeidet for mer resirkulering på flere steder. Vi skal begynne med å gå over fra plastbegre til papirbegre for våre plantebaserte alternativer til yoghurt.

  Akkurat nå spiller det dessverre ingen rolle hvor resirkulerbar emballasjen vår er. Uten resirkuleringsanlegg blir de ikke resirkulert uansett. Men vi tror at vi er store nok (og masete nok) til å utgjøre en forskjell. Hvis vi leder an, følger kanskje andre etter. Ved å gjøre stadig mer av emballasjen vår 100 % resirkulerbar skal vi derfor gi resirkuleringsbransjen et gigantisk hint om at de bør skjerpe seg!

  VI SKAL REDUSERE VÅRE UTSLIPP AV DRIVHUSGASSER MED 30 %

  Utslippene våre av drivhusgasser knyttet til energibruk per produkt skal reduseres med 30 %, og 50 % av energien vi bruker, skal være fornybar. Vi vet at fornybar energi er løsningen for å få ned utslippene. Derfor installerer vi solcellepaneler og undersøker hvordan vi kan bruke soyaavfall til å fremstille energi. Fra bønner til biogass. Det høres bra ut!

  VI SKAL BRUKE 60 % MINDRE VANN

  Rengjøring av samlebånd krever mye vann, og vi hater å sløse. Ved de tre største fabrikkene våre skal vi derfor resirkulere eller gjenbruke alt dette vannet. Og vi skal redusere selskapets totale vannforbruk med 60 %. Vi samarbeider også med bøndene våre om å finne frem til måter de kan bruke mindre vann på. Hver regndråpe teller!

  VI SKAL SENDE NULL AVFALL PÅ SØPPELFYLLINGEN OG PRODUSERE MINDRE MATAVFALL

  Avfall er sløseri! Av ressurser, tid og energi. Derfor skal vi produsere mindre avfall og resirkulere mest mulig. Vi skal ikke sende et eneste lass på søppelfyllingen. Det ødelegger miljøet, og det finnes bedre måter å utnytte arealet på!

  VI SKAL BRUKE EMBALLASJE SOM HAR LUKKET KRETSLØP OG GIR 0 % AVFALL

  Vi har allerede sluttet med sugerør og skjeer av plast. (Vi visste at du ville forstå og ikke ha noe imot å skaffe dine egne.) Vi fjerner plastlokkene fra noen av begrene våre. (Hvem trenger egentlig lokk? Ikke vi, ikke du, ikke planeten!) Vi selger plantebasert drikke i plantebaserte kartonger. (Det virker naturlig.) Og til resten bruker vi i størst mulig grad resirkulert plast. Det reduserer CO2-utslippene våre med 40 %. Men vi stopper ikke der. Innen 2025 vil all emballasjen vår være både resirkulerbar og laget av 100 % resirkulert eller plantebasert materiale. Nei til polystyren! Ja til mer resirkulert, resirkulerbar PET og kartonger av sukkerrør fra bærekraftige avlinger!

  VI SKAL BRUKE SUPERKREFTENE VÅRE TIL Å LEDE AN I ARBEIDET FOR MER RESIRKULERING

  Vi skal bruke superkreftene våre til å lede an i arbeidet for mer resirkulering på flere steder. Vi skal begynne med å gå over fra plastbegre til papirbegre for våre plantebaserte alternativer til yoghurt.

  Akkurat nå spiller det dessverre ingen rolle hvor resirkulerbar emballasjen vår er. Uten resirkuleringsanlegg blir de ikke resirkulert uansett. Men vi tror at vi er store nok (og masete nok) til å utgjøre en forskjell. Hvis vi leder an, følger kanskje andre etter. Ved å gjøre stadig mer av emballasjen vår 100 % resirkulerbar skal vi derfor gi resirkuleringsbransjen et gigantisk hint om at de bør skjerpe seg!