มองหาอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมลองดูว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้าง...

Searching…

ขออภัยด้วย เราไม่พบเนื้อหาที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ

 • โปรดตรวจดูการสะกดคำค้นหาของคุณ

 • ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวเลือกต่าง ๆ

 • ลองป้อนคำค้นหาที่มีความหมายครอบคลุมมากขึ้น

Oat and cranberry cooler

2
5m
Oat and cranberry cooler
 • 400ml cranberry juice
 • 320ml apple juice
 • 160ml lime lemonade
 • 80ml Alpro Oat Drink Original
 • 60g small cranberries, fresh
 • 1 lime
 • 4 tbsp crushed ice

Ingredients
!

 • 400ml cranberry juice
 • 320ml apple juice
 • 160ml lime lemonade
 • 80ml Alpro Oat Drink Original
 • 60g small cranberries, fresh
 • 1 lime
 • 4 tbsp crushed ice

Preparation
!

1

Whizz up this perfect summer punch in seconds! Pop all the ingredients except the ice into your blender.

2

Zizz until you have a nice layer of frothy foam.

3

Pour into chilled glasses over the crushed ice, scatter with fresh cranberries and add a slice of lime.

Recipe tips

If you like your drinks tart and tangy, add extra fresh cranberries to the blender. Super sippable and so sophisticated!

You may also like