มองหาอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมลองดูว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้าง...

Searching…

ขออภัยด้วย เราไม่พบเนื้อหาที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ

 • โปรดตรวจดูการสะกดคำค้นหาของคุณ

 • ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวเลือกต่าง ๆ

 • ลองป้อนคำค้นหาที่มีความหมายครอบคลุมมากขึ้น

Oatilicious chai latte

4
20m
A foaming glass of warming spiciness, made with Alpro Oat Original
 Oatilicious chai latte
 • 750ml water
 • 3 good quality black tea bags
 • 2cm ginger, thinly sliced
 • 4 whole cloves
 • ½ tsp cardamom powder
 • ½ vanilla pod, seeds and paste separated
 • 1mg nutmeg, grated
 • 3 tbsp agave syrup
 • 1 tsp ground cinnamon
 • 600ml Alpro Oat Original

Ingredients
!

 • 750ml water
 • 3 good quality black tea bags
 • 2cm ginger, thinly sliced
 • 4 whole cloves
 • ½ tsp cardamom powder
 • ½ vanilla pod, seeds and paste separated
 • 1mg nutmeg, grated
 • 3 tbsp agave syrup
 • 1 tsp ground cinnamon
 • 600ml Alpro Oat Original

Preparation
!

1

Hear the water in a saucepan. Add the tea bags, ginger, cloves, cardamom, vanilla bean, seeds and paste, nutmeg, agave syrup and cinnamon.

2

Bring the water to a bubbling boil and as soon as it does, take out the tea bags. Gently simmer for 5 minutes to let all the flavours come together, then strain.

3

Foam the Alpro Oat – a hand frother or electric one if you have it. Fill the glasses on third full with the tea and top with the frothed oat drink. Finish with a sprinkle of cinnamon, breathe in the spices, enjoy it while it's hot!

Recipe tips

For a coffee-shop experience at home, froth your Alpro Oat drink using an electric whisk or a frothing machine!

For a dirty chai latte, add a shot of espresso to the tea