Homepage

29.09.2021

Alpro strijdt tegen voedselverspilling

Er is maar één planeet.

Wist je dat

  1. Wereldwijd ongeveer een derde van al het voedsel dat voor consumptie wordt geproduceerd verloren gaat of wordt verspild?(1)

  2. In de EU jaarlijks ongeveer 88 miljoen ton voedselafval wordt gegenereerd, met bijbehorende kosten die worden geschat op 143 miljard euro?(2)

  3. Terwijl naar schatting 20% van het totale geproduceerde voedsel verloren gaat of wordt verspild, 33 miljoen mensen zich niet om de dag een kwaliteitsmaaltijd kunnen veroorloven?(3)

Er is maar één planeet en we hebben slechts één gezondheid. Het is zo cruciaal om beide te koesteren. Onze doelstelling voor 2025 vat het mooi samen: ‘Food forever from earth’. We willen voedselverspilling kost wat kost vermijden en dat doorheen de volledige levensduur van elk van onze producten: van productie tot consumptie dus. Van in de fabrieken tot op de tafel van de consument.

Geen afval naar de afvalberg en geen voedselverspilling

In onze strijd tegen voedselverlies en -verspilling maken we een duidelijk statement met concrete acties die geïnspireerd zijn op ons ‘One Planet. One Health’ framework en zo ook op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12 over Verantwoorde Consumptie en Productie (SDG 12)(4):

  1. Intensieve samenwerking met de Belgische Federatie van Voedselbanken sinds de jaren ’90. Vorig jaar doneerden we in totaal ongeveer 200 ton plantaardige producten. Naast het redden van producten die niet meer geschikt zijn voor verkoop, door foutieve etikettering of beschadigde verpakking, helpen we zo ook mensen die er echt nood aan hebben.

  2. Houdbaarheidslabel dat helpt voedselverspilling te voorkomen.

    We staan consumenten ook thuis bij om voedselverspilling tegen te gaan. Dankzij de datum van minimale houdbaarheid (ten minste houdbaar tot) op onze producten, kan de consument ook na de aangegeven datum er nog van genieten. Na deze datum is de voedselveiligheid nog steeds gegarandeerd. Wist je dat de datumaanduiding ‘tenminste houdbaar tot’ al sinds het prille begin van Alpro op onze producten prijkt? We doen er zo alles aan de afvalberg tot een minimum te herleiden en tegelijk de consument ten volle te laten genieten van onze lekkere producten.

  3. Meer weten over onze engagementen voor moeder aarde? Lees ons actieplan "Feeding our Future with Plants".


(1) FAO Food Loss and Food Waste, http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data

(2) Fusions, 2016

(3) Eurostat, 2018

(4) SDG12- Responsible Consumption and Production - Danone, https://www.danone.com/impact/un-sustainable-developement-goals/sdg12-responsible-consumption-and-production.html