Homepage

05.02.2019

Alpro tekent voor een krachtig klimaatbeleid

Alpro steunt het initiatief Sign for my Future, één van de grootste coalities ooit gevormd in België, dat de overheid oproept om een veel ambitieuzer klimaatbeleid te voeren na de verkiezingen van mei 2019. Samen met een grote groep Belgische toonaangevende bedrijven, het middenveld en bezorgde burgers, vraagt de pionier in plantaardige producten om een ambitieus plan. Bovendien onderstreept Alpro het belang van voeding in het hele klimaatverhaal.

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 wereldleiders het klimaatakkoord van Parijs. Met dit akkoord verbindt onder meer België zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen zodat de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden kan blijven. België moet CO2-neutraal zijn in 2050. Dit vraagt om een gecoördineerd beleid door onze overheid en dat zonder uitstel. Daarbij moet het beleid motiveren om te investeren in deze transitie. Alpro roept dan ook op om mee te tekenen op www.signformyfuture.be

“De transitie naar een CO2-neutraal België zal impact hebben op de manier van ondernemen. Die inspanningen zijn nodig om te komen tot een betere wereld op vlak van gezondheid en duurzaamheid, iets waar Alpro reeds 40 jaar aan werkt en dat deel is van zijn DNA,” aldus Sven Lamote, General Manager / CEO van Alpro.

Hoe Alpro bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering

Alpro heeft al jarenlang een ‘science-based’ target voor CO2-reductie. Dit betekent dat Alpro zijn uitstoot verlaagt in lijn met wat nodig is om 2°C klimaatopwarming te vermijden. Dat geldt zowel voor emissies veroorzaakt door energiegebruik in de fabrieken als voor een aantal strategische indirecte emissies zoals verpakkingen of sojateelt.

Als één van de allereerste bedrijven ter wereld, past Alpro bovendien het ‘One Planet Thinking’-concept toe in zijn bedrijfsstrategie. Dit wetenschappelijke programma, ontwikkeld door de natuurbeschermingsorganisaties WWF en IUCN*, heeft als doel om wereldwijd de milieu-impact van een organisatie en product aan de draagkracht van onze planeet te linken. Een concreet voorbeeld is watergebruik in amandelteelt. Alpro streeft ernaar om niet meer water te gebruiken dan beschikbaar is in een lokaal, gezond ecosysteem.

Plantaardige voeding is deel van de oplossing

“In het klimaatdebat gaat het vaak uitgebreid over energie en mobiliteit. De rol van voeding in dit hele vraagstuk zou best meer aandacht mogen krijgen. Elke keer we kiezen wat we eten of drinken, stemmen we voor de wereld waarin we willen leven,” oppert Sven Lamote. Wat we eten heeft een aanzienlijke impact op onze CO2-voetafdruk. De huidige manier waarop de wereld eet en voedsel produceert is niet duurzaam en elke dag opnieuw kan elk van ons bewust een keuze maken over wat we eten en drinken. Maar liefst 30% van onze Europese voetafdruk wordt veroorzaakt door de productie en consumptie van voedsel.

De voedingssector heeft dan ook een belangrijke rol te spelen. Het recent gepubliceerde EAT-Lancet rapport toont aan dat een radicale verschuiving naar gezonde en meer plantaardige voeding, halvering van voedselverlies en afval, en verbetering van landbouw-praktijken en technologieën nodig zijn om 10 miljard mensen duurzaam te voeden tegen 2050. Een ambitie waaraan we vandaag moeten beginnen werken. Meer plantaardig eten draagt bij aan een efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen zoals land, water en energie.

“Gezond en duurzaam voedsel staat centraal bij het aanpakken van de uitdagingen die vandaag hoog op de publieke agenda staan. Plantaardig eten is zeker een deel van de oplossing. Alpro zal dan ook blijven investeren in innovatie die ons toelaat zowel de gezondheid als onze planeet te beschermen voor de volgende generaties,” concludeert Sven Lamote.

Voor de pers

Alpro - Greet Vanderheyden - 0032 473 80 06 55 - greet.vanderheyden@alpro.com

Sign for my Future - Laurien Spruyt - 0032 496 92 50 07 - pers@signformyfuture.be

* International Union for Conservation of Nature