Homepage

19.12.2017

Belgische overheid kan ruim een miljard besparen met meer plantaardige voeding en soja

België kan op 20 jaar tijd minstens 1,5 miljard euro besparen op zijn jaarlijkse gezondheids- en productiviteitsbalans als meer mensen kunnen worden aangespoord om meer plantaardig te eten. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksresultaten van Professor Lieven Annemans, Professor in de Gezondheidseconomie aan de UGent, die vandaag werden gepubliceerd in het Journal of Nutrition.

Alpro verheugt zich over wetenschappelijke bevindingen

18 december 2017 – België kan op 20 jaar tijd minstens 1,5 miljard euro besparen op zijn jaarlijkse gezondheids- en productiviteitsbalans als meer mensen kunnen worden aangespoord om meer plantaardig te eten. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksresultaten van Professor Lieven Annemans, Professor in de Gezondheidseconomie aan de UGent, die vandaag werden gepubliceerd in het Journal of Nutrition. De onderzoekers, Lieven Annemans en Janne Schepers van de universiteit van Gent, hebben in hun studie de gevolgen op de gezondheid en de economie onderzocht van twee plantaardige voedingspatronen: een voedingspatroon met een dagelijkse inname van sojaproducten en een mediterraan voedingspatroon. Positieve impact op gezondheid De studie maakt een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur, waarbij de hoogste en laagste mate van naleving van de onderzochte voedingpatronen met elkaar worden vergeleken. De onderzoekers zijn hierbij tot de vaststelling gekomen dat beide plantaardige voedingspatronen het risico op ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, beroerte en bepaalde vormen van kanker verlagen. Van de twee beoordeelde plantaardige voedingspatronen vertoonde het voedingspatroon met een dagelijkse portie soja de meest gunstige gezondheidseffecten. Meer gezonde levensjaren De onderzoekers hebben eveneens berekend dat het aantal levensjaren in goede gezondheid toeneemt naarmate men een meer  plantaardig voedingspatroon naleeft (uitgedrukt in QALY's; quality adjusted life years). Ze stellen vast dat wie een plantaardig mediterraan voedingspatroon volgt, langer in goede gezondheid leeft en bijgevolg minder aan de maatschappij kost. Minder gezondheidskosten voor de overheid Ook besparingen in de ziektekosten werden becijferd. Om de ziektekosten in te schatten is rekening gehouden met directe kosten, zoals dokterskosten en behandelingskosten, en met indirecte kosten, zoals lagere productiviteit of afwezigheid van de medewerker wegens ziekte. De studie toont aan dat de Belgische overheid over een periode van 20 jaar de ziekte- en maatschappelijkse kosten zou kunnen verlagen met €1,30 miljard indien slechts 10% van de bevolking voornamelijk plantaardig zou eten. Er zou zelfs een besparing van €1,5 miljard mogelijk zijn als 10% van de Belgen zou kunnen worden aangemoedigd om dagelijks sojaproducten op te nemen in hun voeding. "Ons onderzoek toont aan dat een meer plantaardig voedingspatroon kosteneffectief is. Economische kosten, zoals kosten voor een ziekenhuisopname en dokterskosten, nemen af terwijl het aantal gezonde levensjaren toeneemt, waardoor mensen langer aan het werk kunnen blijven. Onze studie kan zeker door de beleidsmakers gebruikt worden als ondersteuning in het gezondheidsbeleid", aldus prof. Lieven Annemans. “Meer plantaardige producten eten kan helpen om de voedingswaarde te verhogen en voldoet beter aan de huidige voedingsaanbevelingen. Plantaardiger eten helpt tegen bepaalde ziekten waar veel mensen vandaag aan lijden. En los van de persoonlijke gezondheidsvoordelen kan het ook de maatschappelijke kosten voor gezondheidszorg ten goede komen." Stephanie De Vriese, Dr. Nutrition Scientist bij Alpro: “Wij verheugen ons over de resultaten van deze studie, die duidelijk het belang van een plantaardig voedingspatroon aantoont. Dit betekent niet noodzakelijk dat alle dierlijke producten worden uitgesloten, maar deze studie reikt belangrijke redenen aan om meer plantaardig te eten. Het is een extra aanvulling op de nieuwe Vlaamse voedingsdriehoek van Gezond Leven, die de nadruk legt op plantaardige voeding ter bevordering van een goede gezondheid en duurzaamheid.”

Perscontact: Alpro - Stephanie De Vriese, Dr. Nutrition Scientist – Tél: +32 9 260 22 11 – GSM: 0473 97 57 96 – stephanie.devriese@alpro.com Universtiteit Gent: Lieven.Annemans@Ugent.be