Homepage

28.04.2021

De Green Deal

De Green Deal: meer plantaardige eiwitten binnen een flexitarisch voedingspatroon

De aandacht voor duurzame voedselsystemen is erg groot, onder beleidsmakers, internationale organisaties als WHO en FAO, wetenschappers, voedselproducten en consumenten. Samen zijn we op zoek naar een voedingspatroon dat een gezonde toekomst garandeert voor onszelf en toekomstige generaties, zonder een negatieve impact achter te laten op onze planeet.

Green Deal in Vlaanderen

De ‘Green Deal Eiwitshift op ons bord’, die de Vlaamse regering eerder deze week lanceerde, sluit aan bij de Europese ambities rond voedselbeleid. Alpro ondertekende, samen met meer dan 60 andere partners, het commitment rond de eiwitshift naar een milieuverantwoord en gezond voedingspatroon. Samen streven we naar een lekker, betaalbaar, duurzaam, gezond en evenwichtig voedingspatroon met een betere verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten en deze uit alternatieve bronnen.

Het initiatief werd opgezet door het Departement Omgeving, het Agentschap Zorg & Gezondheid, het Departement Landbouw & Visserij, KU Leuven, Next Food Chain, The Shift, UGent, en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Green Deal in Nederland

In Nederland ondertekende Alpro de brief “aanbevelingen aan het nieuwe kabinet voor een gezonde en duurzame voedselomgeving” gericht aan de informateur op initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel. De brief is de start van een breder op te zetten campagne om de eerder gestelde doelen met betrekking tot de eiwittransitie hoger op de politieke agenda te plaatsen. Wij roepen een nieuw kabinet op om de voedselomgeving zo in te richten dat meer plantaardig de norm wordt en daarmee de gezonde, goedkopere en meer duurzame keuze tevens de gemakkelijke keuze te maken. Deze brief wordt onder andere gesteund door de Green Protein Alliance, Institute for Environmental Studies, Vrije universiteit Amsterdam, IUCN NL, Natuur en Milieu, ProVeg, TAPPC en de Dierencoalitie.

Het engagement van Alpro

Alpro neemt al sinds haar ontstaan in 1980 een voortrekkersrol op om van plantaardig een positieve dagelijkse keuze te maken. We engageren ons om blijvend nutritionele en duurzame optimalisatie na te streven door middel van innovatie en een divers en uitgebreid portfolio plantaardige producten. Alpro nodigt de deelnemers aan Green Deal uit om mogelijke samenwerkingen te bekijken en beleidsmakers op te roepen om meer aandacht te schenken aan de rol van plantaardige voeding om een duurzame gedragsverandering en bewustzijn te creëren.


Perscontact

press@alpro.com