Homepage

11.03.2021

Hoe boeren en voedselbedrijven samen de wereld kunnen helpen redden

Hoe boeren en voedselbedrijven samen de wereld kunnen helpen redden

Duurzame voedselsystemen kunnen deel uitmaken van de oplossing om onze planeet te redden naar toekomstige generaties toe. Het belang om met de natuur te werken wordt erkend door beleidsmakers (1) , internationale organisaties (2) en wetenschappers (3). Alle actoren in de voedselketen moeten samenwerken om duurzame verandering te brengen in de manier waarop we voedsel verbouwen en produceren.

Samen werken aan een continue verschuiving naar een beter voedselsysteem

Om de gezondheid van planeet en mens te herstellen hebben we nood aan een combinatie van een grote verandering in eetpatronen (meer plantaardig voedsel op ons bord), een betere voedselproductie door veranderingen in landbouw en technologie en een vermindering in de hoeveelheid voedselafval van productie tot consumptie. Regeneratieve landbouw staat voor een geheel van landbouwpraktijken die grond, water en biodiversiteit beschermen en tegelijk rekening houden met de economische leefbaarheid en dit om veerkrachtige landbouwsystemen te behouden voor de toekomstige generaties. 40% van het land op onze planeet wordt gebruikt voor landbouw (4). Landbouw moet dus gezien worden als een oplossing.

Soja

Soja is van nature een duurzaam gewas. Soja is een peulvrucht. Dat betekent dat de plant stikstof uit de lucht vasthoudt en zo de vruchtbaarheid van de grond een boost geeft. De gewassen die daarna op datzelfde stuk grond geteeld worden, genieten daar mee van. Bovendien is soja een rotatiegewas. Dat betekent dat de landbouwers verschillende gewassen telen op hetzelfde stuk grond om de bodemkwaliteit te verbeteren. Alpro ondersteunt sojaboeren om nog meer over te schakelen op regeneratieve landbouw. Onze basisevaluatie wat betreft biodiversiteit, watergebruik en alles aangaande organische bodem is het vertrekpunt voor enkele boeiende pilootprojecten met boeren. We zullen de resultaten delen met alle boeren die ons soja leveren zodat zij die willen ervan kunnen leren en profiteren. Het doel is de resultaten op te volgen en op te schalen naar alle landbouwbedrijven in de aanvoerketen.

Amandelen

Als onderdeel van ons Science-Based Targets programma, hebben we een lange termijn samenwerking opgestart met verschillende amandelboeren om de impact van verschillende landbouwtechnieken na te gaan om verder verlies van planten en dieren te voorkomen. We zullen maatregelen evalueren, zoals het telen van andere gewassen tussen de amandelbomen, het heraanbrengen van landschapselementen zoals vijvers of hagen en het bouwen van corridors in de boomgaarden om te connecteren met de aangrenzende natuur.

Pionier in water stewardship met WWF

Zoetwater wordt steeds schaarser. Omdat water een complex en vaak lokaal probleem is, werken we met Context-Based Water Targets om onze eigen water footprint beter te begrijpen in specifieke regio's en om ons te verzekeren van een blijvend gezond ecosysteem.

WWF's Water Risk Filter hielp Alpro specifiek watergerelateerde risico's te identificeren bij de aankoop van amandelen en soja. Met deze kennis kunnen we boeren helpen uitdagingen op vlak van water te lokaliseren en kunnen we een gezond ecosysteem behouden. Momenteel hebben we een pilootproject lopen met 5 amandelboeren.


1. De Farm to Fork Strategy staat centraal in de Europese Green Deal die als doel heeft van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. De strategie pakt de uitdaging aan van duurzame voedselsystemen en erkent de links tussen gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet. 2. WHO, 2019, Sustainable healthy diets: guiding principles 3. Gezamenlijke publicatie van FAO en het Food Climate Research Network: “Plates, pyramids, planet” levert een diepgaand onderzoek van de stand van zaken van hoe landen duurzaamheid integreren in hun FBDGs. 4. https://www.nationalgeographic.com/history/article/agriculture-food-crops-land