Homepage

Prohlášení o ochraně soukromí

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ ÚVOD

Společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 452 72 972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1514 (dále jen „Danone“) si uvědomuje, že můžete mít možné obavy z toho, jak jsou používány Vaše osobní údaje. Uznáváme důležitost ochrany Vašeho soukromí. V souladu s předpisy platnými pro zpracování osobních údajů je společnost Danone „Správcem osobních údajů“. Správce dodržuje povinnosti vyplývající z nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a platných právních předpisů, které v České republice implementují GDPR, zejména pak zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.  Toto Prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, jak společnost Danone shromažďuje a spravuje Vaše osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně soukromí dále obsahuje informace o tom, které údaje shromažďujeme, jak je užíváme, proč je potřebujeme a jak Vám to může být k užitku. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky nebo chcete-li uplatnit kterékoli z Vašich práv jakožto subjektu údajů, kontaktujte nás zde. Toto Prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 6. 5. 2022.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A NÁŠ ZÁVAZEK CHRÁNIT SOUKROMÍ

V Danone jsme povinni chránit Vaše právo na soukromí. Máme za cíl chránit všechny osobní údaje, které máme u sebe, odpovědným způsobem spravovat Vaše osobní údaje a transparentně uplatňovat své postupy. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní zásady:

 • nejste povinni poskytovat žádné osobní údaje, které požadujeme. Pokud se rozhodnete je neposkytnout, nemusíme být schopni poskytovat Vám některé služby nebo výrobky;

 • Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí nebo ke konkrétním účelům, které s Vámi sdílíme a/nebo s nimiž jste dali souhlas;

 • snažíme se shromažďovat, zpracovávat a užívat co možná nejméně osobních údajů;

 • pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje, snažíme se uchovávat je co možná nejpřesnější a nejaktuálnější;

 • jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel a není od nás ze zákona vyžadováno je uchovávat, učiníme vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé anonymizaci;

 • Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jiným způsobem než tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na účelu jejich shromažďování a výrobku nebo službě, kterou Vám poskytujeme. Můžeme obecně shromažďovat přímo od vás tyto druhy osobních údajů:

 1. osobní kontaktní údaje, např. Vaše jméno, e-mailovou adresu, fyzickou adresu a telefonní čísla;

 2. přístupové údaje k účtu, např. Vaše uživatelské ID, uživatelské jméno a heslo u e-mailu;

 3. komunikace s Vámi, které mohou obsahovat podrobnosti našich rozhovorů prostřednictvím chatu, linek péče o zákazníky a/nebo zákaznické služby;

 4. demografické údaje, např. Váš věk a pohlaví a preference v oblasti životního stylu. K těmto preferencím může patřit preference některých výrobků, které nabízíme, a Váš zájem o tyto výrobky;

 5. historii Vašeho prohlížeče, např. stránky, které prohlížíte, datum a místo jejich prohlížení a IP adresu;

 6. platební údaje, např. o Vaší kreditní kartě nebo číslu bankovního účtu;

 7. údaje o Vašem zdravotním stavu;

 8. údaje týkající se způsobu výkonu Vašeho povolání a Vaší specializaci;

 9. údaje o jiných osobách, např. o členech Vaší rodiny, pokud je poskytnete přímo nám;

 10. profily na sociálních médiích;

 11. pokud u nás požádáte o zaměstnání, budeme sbírat dodatečné osobní údaje, např. o Vaší pracovní praxi, vzdělání a referencích od zaměstnavatelů.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i nepřímo, a to tehdy, když:

 1. sdílíte obsah na stránkách sociálních médií, na webových stránkách nebo aplikacích souvisejících s našimi výrobky nebo v reakci na naše propagační materiály na sociálních médiích; nebo

 2. čteme nebo shromažďujeme Vaše osobní údaje v rámci údajů shromážděných jinými webovými stránkami (můžeme např. umístit reklamu na webových stránkách třetí osoby a když kliknete na tuto reklamu, můžeme získat informace o Vás a jiných návštěvnících těchto webových stránek, abychom mohli změřit dosah a úspěch takové reklamy).

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Danone se v zásadě nesnaží zpracovávat zvláštní kategorii osobních údajů, tj. citlivé údaje, které se Vás týkají. Některé osobní údaje, které o Vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete, však mohou být zvláštními kategoriemi osobních údajů, často se týkají zdraví a životních podmínek. Tento typ údajů budeme zpracovávat pouze pro účely, k nimž nám dáte výslovný souhlas, nebo za jiných okolností povolených zákonem (např. obrana právních nároků).

PROČ SHROMAŽĎUJEME A UŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom Vám mohli poskytovat ty nejlepší internetové zážitky a vysoce kvalitní zákaznický servis. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, užívat a zpřístupňovat zejména k těmto účelům:

 1. ke zpracovávání Vašich plateb;

 2. k tomu, abychom Vás informovali o stavu Vaší objednávky;

 3. k tomu, abychom mohli vyřídit Vaše dotazy a žádosti a posuzovali a řešili veškeré reklamace, žádosti a stížnosti;

 4. ke zpracovávání a zodpovídání Vašich dotazů nebo proto, abychom Vás mohli kontaktovat a zodpovědět Vaše dotazy a/nebo žádosti;

 5. za účelem vývoje a zdokonalování našich výrobků, služeb, způsobů komunikace a fungování našich webových stránek;

 6. abychom Vám mohli sdělovat informace o produktech, službách, událostech a/nebo vzdělávacích materiálech, přičemž některé z nich mohou být propagačního charakteru;

 7. spravování Vaší registrace a/nebo předplatného našeho informačního bulletinu nebo jiných komunikačních prostředků;

 8. za účelem řízení našich každodenních obchodních potřeb souvisejících s Vaší účastí v našich soutěžích, loteriích nebo propagačních aktivitách nebo Vašich poptávkách, požadavcích či dotazech;

 9. k ověřování totožnosti osob, které nás kontaktují telefonicky, pomocí elektronických prostředků nebo jinak;

 10. za účelem školení a kontroly jakosti;

 11. za účelem porozumění a posouzení zájmů, přání a měnících se potřeb zákazníků, abychom mohli zdokonalovat své webové stránky, stávající výrobky a služby a/nebo vyvíjet nové výrobky a služby;

 12. za účelem poskytování personalizovaných výrobků a sdělení a doporučování výrobků Vám jakožto zákazníkům;

 13. realizace marketingových průzkumů;

 14. realizace spotřebitelských soutěží, věrnostních programů, kongresů a jiných společenských akcí;

 15. výběru zaměstnanců.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Právní základy pro použití Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou následující:

 1. Smluvní nezbytnost: použití Vašich osobních údajů je nezbytné k plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s Vámi nebo k provedení kroků před uzavřením smlouvy s Vámi.

 2. Dodržování zákonných povinností: naše použití Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností.

 3. Oprávněné zájmy: naše použití Vašich osobních údajů je nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy jiných osob. Naše oprávněné zájmy mohou zahrnovat následující:

  1. vedení, růst a rozvoj naší společnosti;

  2. provoz a zajištění bezpečnosti našich webových stránek a aplikací;

  3. zajištění bezpečného pracovního prostředí pro naše zaměstnance a návštěvníky;

  4. marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;

  5. poskytování služeb našim zákazníkům;

  6. zadávání, sledování a zajištění plnění objednávek u našich dodavatelů;

  7. investování do nových produktů a jejich zavádění ve prospěch komunit, v nichž působíme;

  8. pro interní administrativní účely skupiny; a

  9. vytvářet profily (např. skupiny, které mohou mít společné charakteristiky) a poskytovat Vám personalizované zprávy a tipy o produktech přímo, jakož i prostřednictvím tradičních a sociálních mediálních kampaní na základě Vašich zájmů a preferencí. Více informací o tom, jak jsou Vaše osobní údaje používány a jak se můžete odhlásit, je vysvětleno níže v části „Profilování a automatizované rozhodování“ tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  10. Kdykoli shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje na právním základě oprávněných zájmů, dbáme na to, aby to nepřevážilo nad Vašimi právy jako jednotlivce.

 4. Souhlas: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Pokud jste souhlas udělili, ale později si to rozmyslíte, můžete jej odvolat tak, že nás kontaktujete, a my přestaneme Vaše osobní údaje takto zpracovávat. Pokud však svůj souhlas odvoláte, může to mít dopad na naši schopnost poskytovat Vám naše produkty a související služby.

VAŠE PRÁVA

Když zpracováváme Vaše osobní údaje, máte k dispozici řadu práv, která můžete kdykoli uplatnit. Dále uvádíme přehled těchto práv společně s tím, co pro Vás znamenají. Svá práva můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo na informace

Máte právo získat jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Proto Vám poskytujeme informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu

Máte právo získat kdykoli přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo aktualizaci. Chápeme důležitost tohoto práva, a pokud je chcete uplatnit, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo na přenositelnost údajů

Vaše osobní údaje jsou přenositelné. To znamená, že mohou být přemístěny, kopírovány nebo přenášeny elektronicky. Toto právo však platí pouze tehdy, když:

 1. jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů;

 2. osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy;

 3. osobní údaje jsou zpracovávány automaticky.

Pokud chcete vykonat své právo na přenositelnost údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás o výmaz vašich osobních údajů, jestliže:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro něž jsme je shromáždili; nebo

 2. zrušíte svůj dřívější souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste nám dali, a neexistuje žádný jiný právní důvod ke zpracovávání těchto osobních údajů; nebo

 3. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; nebo

 4. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění oprávněných zájmů společnosti Danone (např. ke zdokonalování uživatelských zážitků na webových stránkách);

 5. osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem; nebo

 6. Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení právních předpisů.

Pokud chcete vymazat své osobní údaje, které uchováváme, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů. Jestliže osobní údaje, které shromažďujeme, již nejsou zapotřebí k žádnému účelu a my nejsme ze zákona povinni je uchovávat, uděláme vše, co budeme moci, abychom je vymazali, zničili nebo trvale anonymizovali.

Právo na omezení zpracovávání

Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, jestliže:

 1. se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné; nebo

 2. osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale namísto výmazu si přejete, abychom omezili jejich zpracovávání; nebo

 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili, ale Vy tyto údaje požadujete k potvrzení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo

 4. jste vznesli námitku proti zpracovávání svých osobních údajů a čekáte na ověření toho, zda Vaše zájmy související s touto námitkou převažují nad oprávněnými důvody ke zpracovávání Vašich osobních údajů.

Pokud chcete omezit zpracovávání svých osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo podat přímo u dozorového orgánu stížnost ohledně našeho zpracovávání osobních údajů. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Pokud se při zpracování osobních údajů spoléháme na Váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Chápeme význam zabezpečení Vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich silách, za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahy, ztrátou, neoprávněným přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Máme např. zavedeny kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery a osobní údaje šifrujeme.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme, závisí na účelu, pro který je shromažďujeme a používáme, na době trvání Vašeho smluvního vztahu s námi a/nebo na době, která je nutná pro dodržení platných zákonů a předpisů, jakož i pro určení, výkon nebo obhajobu našich zákonných práv.

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při sdílení Vašich osobních údajů se spřízněnými společnostmi a jinými organizacemi zajišťujeme, abychom tak činili pouze s těmi organizacemi, které zabezpečují a chrání Vaše osobní údaje a dodržují příslušné právní předpisy na ochranu soukromí stejným nebo obdobným způsobem jako my. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jinak, než je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Vaše údaje však sdílíme tehdy, když je to vyžadováno ze zákona a/nebo se státními orgány. Vaše osobní údaje budou sdíleny k uvedeným účelům s těmito třetími osobami:

Kategorie třetích osob

 • Společnosti v rámci skupiny Danone

 • Společnosti poskytující služby v oblasti marketingu, služeb a prodeje

 • Společnosti poskytující hostingové/cloudové služby a jiné služby v IT podpoře a bezpečnosti

 • Orgány veřejné moci

 • Poskytovatelé zdravotní péče a konzultanti v oblasti výživy

 • Telekomunikační operátor

 • Poskytovatelé služeb elektronických komunikací a poštovních a doručovacích služeb, poskytovatelé platebních služeb

Typ osobních údajů

 • Všechny typy osobních údajů, které Danone zpracovává

 • Osobní kontaktní údaje, sociální profily, registrační údaje

 • Všechny typy osobních údajů, které Danone zpracovává

 • Všechny typy osobních údajů, které Danone zpracovává

 • Osobní kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu subjektu údajů, záznam komunikace

 • Osobní kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu subjektu údajů, záznam komunikace

 • Osobní kontaktní údaje

Účel zpracování

 • za účelem rozvíjení a zlepšování našich produktů, služeb a komunikace; interní audit; pochopení a posouzení zájmů, požadavků a potřeb zákazníků

 • Distribuce informačních bulletinů a pozvánek na akce, direct e-mailové aktivity, marketingové průzkumy, zasílání upozornění na spotřebitelské soutěže a jejich realizace (včetně vyhodnocení), zobrazování relevantní reklamy na platformách třetích stran

 • Pronájem prostoru pro účely uchovávání elektronických údajů, tvorba a provoz webových stránek, podpora IT

 • Splnění zákonných povinností Danone

 • Vyřízení a odpověď na dotaz specifikovaný v komunikaci s infolinkou

 • Zabezpečení infolinky, vyřízení a odpověď na dotaz specifikovaný v komunikaci s infolinkou

 • Poskytnutí služby v souvislosti s obchodní činností Danone

SDÍLENÍ ÚDAJŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Spojené království. Jsou-li zpracovávány mimo EHP, Danone zajistí, aby bylo toto přeshraniční zpracovávání údajů chráněno patřičnými bezpečnostními opatřeními. K bezpečnostním opatřením, která používáme k ochraně přeshraničního zpracování údajů, patří:

 1. zajištění toho, aby Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti v případě předávání mimo EHP nebo vláda Spojeného království v případě předávání mimo Spojené království;

 2. zavedení standardních vzorových smluvních ujednání s příjemcem, která byla schválena Evropskou komisí (nebo vládou Spojeného království v případě předávání mimo Spojené království v řádném termínu);

 3. jakýkoli jiný ochranný mechanismus povolený zákonem.

Tyto certifikace schvaluje buď Evropská komise, kompetentní dozorový orgán nebo příslušný národní akreditační orgán podle GDPR.

AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Co se týče některých služeb a výrobků, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje automatickými prostředky. To v zásadě znamená, že rozhodnutí jsou přijímána automaticky bez lidského zásahu. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat za účelem profilování, abychom předvídali Vaše chování na našich webových stránkách nebo výrobky, které by Vás mohly zajímat. Pokud hodláme použít tyto metody, budeme Vás samozřejmě informovat a dáme Vám možnost vznést předem námitku proti takovému zpracování. Máte rovněž možnost se s námi spojit a získat další informace o tomto zpracování.

COOKIES A JINÉ TECHNOLOGIE

Vaše osobní údaje můžeme rovněž shromažďovat prostřednictvím cookies a jiných technologií. To může nastat tehdy, když navštívíte naše webové stránky nebo webové stránky třetích osob, prohlédnete si naše internetové propagační materiály nebo použijete naše mobilní aplikace/mobilní aplikace třetích osob, přičemž se může jednat o tyto údaje:

 1. informace o prohlížeči a operačním systému na Vašem zařízení;

 2. IP adresu zařízení, které používáte;

 3. naše webové stránky, které si prohlížíte;

 4. odkazy, na které klikáte, když používáte naše služby.

Další informace viz sekce o cookies.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší kontaktní stránky nebo nám napište na adresu Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, 148 00, Praha 4 – Chodov, nebo s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese dpo.group@danone.com nebo nám můžete napsat na adresu: Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.