Homepage

19.12.2017

Gerechtshof 's Hertogenbosch oordeelt

Vandaag oordeelde het Gerechtshof van ’s Hertogenbosch dat Alpro gebruik mag blijven maken van verwijzingen als “variatie op zuivel”, “variatie op melk”, “plantaardige variatie op yoghurt” of “yoghurtvariatie” bij de verkoop van zijn plantaardige voedingsproducten. De Nederlandse Zuivelindustrie (NZO) had een hoger beroep aangetekend na de uitspraak van oktober 2014. Ook het hof meent dat de angst van de NZO ongegrond is dat de consument zou denken dat de producten van Alpro geen plantaardige maar zuivelproducten zijn. Alpro maakt bij elke gelegenheid duidelijk dat zijn producten plantaardig zijn en constateert dat ook het Gerechtshof meent dat er geen verwarring bestaat over de aard van de producten. In een soortgelijke zaak in België, werd bevestigd dat Alpro haar plantaardige producten op basis van soja mag voorstellen als een alternatief voor yoghurt en andere zuivelproducten.

Transparante communicatie, in het belang van de consument én van Alpro Alpro is tevreden met de uitspraak van het hof en voelt zich gesterkt in zijn overtuiging dat de consument correcte informatie krijgt over zijn producten. Consumenten die kiezen voor plantaardige producten van Alpro doen dat niet toevallig, maar heel bewust. Ze doen dit vanwege de smaak, de variatie, uit principe, voor hun gezondheid of voor het milieu. Altijd in het bewustzijn dat het om plantaardige producten gaat. Alpro heeft zijn producten nooit kortweg “melk”, “room” of “yoghurt” genoemd, omdat zijn producten niet op basis van koemelk gemaakt zijn. Eén enkele vergissing in het verleden met de benaming “vla” en “kookroom” werd onmiddellijk rechtgezet zodra Alpro zich hiervan bewust was en voegde de woorden ‘variatie’ en ‘te gebruiken als’ toe. Alpro biedt met de sojaproducten een volwaardig nutritioneel alternatief voor zuivelproducten en verduidelijkt dit ook zo naar de consument door zijn producten te omschrijven als “variatie op zuivel”, “variatie op melk” en “plantaardige variatie op yoghurt”. Hierdoor weet de consument precies wat te verwachten en hoe de producten gebruikt kunnen worden. Of nog als een citaat uit het arrest: “Indien de voorbehouden zuivelbenamingen door Alpro op een andere wijze worden gebruikt, is dat gebruik volgens het Europese Hof Van Justitie in zijn arrest van 14 juni 2017 niet als zodanig en zonder meer – in strijd met de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013.”En verder: “Met Alpro is het hof van oordeel dat haar gebruik van de woordcombinatie “(plantaardige) variatie op yoghurt … niet ertoe strekt de voorbehouden zuivelbenaming “yoghurt” te gebruiken als benaming dan wel als aanduiding van de betreffende sojaproducten, maar dat het is bedoeld om tot uitdrukking te brengen dat haar sojaproducten een plantaardig alternatief vormt voor het dierlijk melkproduct “yoghurt”. Geen verwarring mogelijk tussen “melk”, “zuivel” en “yoghurt” en hun plantaardige varianten Alpro misleidt op geen enkele wijze de consument en wil juist niet de indruk wekken dat zijn producten “melkproducten van de koe” zijn. Alpro staat voor plantaardige voeding, informeert daar duidelijk over en onderscheidt zich van zuivelproducten als het plantaardige alternatief. “Wij willen de consument in de eerste plaats juiste en duidelijke informatie meegeven. Wij wekken dan ook niet de indruk dat we melk, zuivel of yoghurt produceren”, aldus René van den Cruijsem, Commercieel Manager van Alpro Nederland. Ook uit de andere informatie en illustraties die Alpro op verpakkingen, in reclame en op websites gebruikt, blijkt dat Alpro steeds de intentie heeft om ondubbelzinnig te uiten dat het om plantaardige producten gaat. Alpro ziet zich nu nogmaals hierin bevestigd door de gerechtelijke uitspraak in het hoger beroep en zal dit consequent blijven toepassen. De consument en Europa kennen het verschil Alpro is van mening dat de consument wordt onderschat. Consumenten lezen de boodschappen van Alpro op de juiste manier en weten dus heel goed wat ze eten of drinken. Vandaar dan ook dat al eerder de Nederlandse rechter Alpro gelijk gaf wat betreft het gebruik van de termen zoals “plantaardige variatie op yoghurt”. “De gebruikte terminologie op onze verpakkingen verduidelijkt tot welke categorie onze producten behoren. Als we onze producten voorstellen als een “variatie” op melk, zuivel of yoghurt, beseft de consument maar al te goed het verschil tussen onze producten en de melkproducten in het schap”, stelt René van den Cruijsem.

Pleidooi voor eerlijke concurrentie en voor bestaansrecht voor iedereen Alpro heeft er geen enkel belang bij dat zijn sojaproducten voor zuivel worden aanzien. Het bedrijf pleit voor eerlijke concurrentie tussen zuivel- en plantaardige producten en wijst daarbij op het belang van variatie in de voeding. In deze omgeving is er plaats voor zowel zuivel als plantaardige variaties.

Voor de pers: Alpro – Ann De Jaeger, VP Corporate Affairs - tel. 0475 20 13 44 - 09 260 21 09 – Ann.dejaeger@alpro.com