Homepage

18.03.2021

Goed vanbinnen en vanbuiten

Goed van binnen en van buiten!

Maart is B Corp month en vandaag is het Global Recycling Day. Een uitstekende gelegenheid om het te hebben over hoe 'businesses can be a force for good'. Dus laat ons eens nader bekijken hoe Alpro er naar toe werkt om de cirkel van circulaire verpakking te sluiten. Binnenin onze packs vind je alvast de beste plantaardige ingrediënten. En dan nu de buitenkant, want ook daar gebeurt heel wat. Recyclage is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Het helpt onze natuurlijke grondstoffen te beschermen. Afval wordt pas echt afval als je het weggooit. Waar anderen afval zien, zien wij grondstoffen. Dat is waar het allemaal om draait bij circulaire verpakking. Als onderdeel van ons actieplan “feeding our future with plants”, is ons doel voor 2025 dat al onze verpakkingen gemaakt zijn van plantaardige of gerecycleerde materialen en dus 100% recycleerbaar zijn. We zijn er nog niet helemaal maar we werken er aan.

Plantaardige producten horen thuis in een plantaardige verpakking

Alpro gaat resoluut voor de maximalisering van de reductie van CO2-uitstoot in elk onderdeel van onze keten, van de grondstoffen voor materialen en ingrediënten tot de productie en de verpakking. Met wetenschappelijk onderbouwde targets mikken wij op een reductie van onze koolstofemissies tot minstens het niveau waarbij de opwarming van de aarde onder 1.5 Cº blijft. Na een analyse van onze verpakkingen, kwamen we tot de conclusie dat als we ons volledig gamma drankkartonnen kunnen converteren naar plantaardig, we onze wetenschappelijk onderbouwde targets voor verpakkingen kunnen halen. Plantaardige plastics reduceren de koolfstofemissies en besparen grondstoffen – olie is eindig maar planten groeien steeds terug. Onze verpakkingen zijn gemaakt van minstens 73% plantaardige materialen, een mix van papier en plantaardige plastic. 24% is gemaakt van plastic en slechts 3% is van aluminium. Meer dan 76% is ontworpen voor recyclage. Alle 1L Alpro dranken zitten in CO2-arme verpakkingen gemaakt van Bonsucro gecertificeerde plastics op basis van suikerriet. Door over te schakelen op plantaardige plastics voor onze drankkartonnen, bespaarden we maar liefst 4.000 ton C02. De logica zelf. Net zoals we vaarwel zegden aan plastic rietjes en welkom aan papieren rietjes en plantaardige deksels. In 2021 starten we met het gebruik van papieren potten voor onze plantaardige alternatieven voor yoghurt.

Een oproep naar alle spelers in de recyclage-industrie

Om recycleerbaar te zijn, moeten verpakkingen aan drie voorwaarden voldoen. Ze moeten ontworpen zijn voor recyclage, gemaakt uit recycleerbare materialen en de juiste recyclagestroom moet beschikbaar zijn. We werken hard aan de eerste twee: we ontwerpen onze verpakkingen om recycleerbaar te zijn, elimineren zoveel mogelijk plastic en gebruiken gerecycleerd PET voor andere verpakkingen. De laatste voorwaarde hangt af van lokale factoren maar als een groot bedrijf stappen onderneemt naar meer duurzame oplossingen, raakt het een en ander in een stroomversnelling. Het veroorzaakt vraag. Door meer en meer gerecycleerde materialen te gebruiken, moedigt Alpro de recyclage-industrie aan om uit te breiden en dat komt het hele systeem ten goede. Voor meer info over Alpro's verpakkingen, klik hier: https://www.alpro.com/benl/betterpacks/