Homepage

22.02.2021

Amendement 171

ALPRO ROEPT EUROPESE INSTANTIES OP OM ZICH UIT TE SPREKEN TEGEN EXTRA BEPERKINGEN VOOR PLANTAARDIGE PRODUCTEN

22 februari 2021 – In maart bespreken de Raad, het Europese Parlement en de Europese Commissie een mogelijk verbod in Europa op het gebruik van bepaalde uitdrukkingen om plantaardige alternatieven voor zuivel te benoemen zoals "alternatief voor yoghurt", "bevat geen melk" of termen als "romig". Dit verbod staat beter bekend als "Amendement 171". In een gezamenlijke brief roept Alpro samen met ENSA (European Plant-based Foods Association) en 92 andere organisaties (European Alliance for Plant-based Foods) de lidstaten, het Parlement en de Commissie op om zich te verzetten tegen amendement 171. Dit omdat het indruist tegen de belangen van de Europese consumenten rond transparante communicatie, eerlijke concurrentie en de Europese klimaatambities, die meer plantaardige producten beschouwen als onderdeel van een voedzaam én duurzaam voedselsysteem. Bovendien is Alpro van mening dat consumenten, omwille van deze extra beperkingen, het inzicht in de beschikbare opties zouden verliezen en moeilijker weloverwogen voedingskeuzes zouden kunnen maken. Tegelijkertijd is meer plantaardig eten net essentieel om duurzamer te leven en eveneens belangrijk voor de toekomst van onze planeet.

Plantaardige kracht achter de voedselrevolutie 

Alpro heeft als missie om de manier waarop de wereld eet ten goede te veranderen en draagt op die manier bij aan de wereldwijde 'Voedselrevolutie': een beweging met als doel gezonder en duurzamer eten en drinken. De belofte van het merk "Feed our Future with Plants" spreekt boekdelen. De uitdaging bestaat er enerzijds in om ervoor te zorgen dat de planeet gezond voedsel kan blijven produceren en anderzijds om plantaardig voedsel beschikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom streeft Alpro ernaar om consumenten een breed assortiment plantaardige producten aan te bieden die passen in een plantaardig of flexitarisch voedingspatroon, waarbij het merk hen ook informatie verschaft om bewuste voedingskeuzes te maken. Alpro blijft ook werken aan een zero-impact voor haar eigen activiteiten, als onderdeel van haar One Planet-doelstellingsprogramma*, door haar CO2-uitstoot, watergebruik en afval te verminderen. Dat doet Alpro onder andere via een partnerschap met het WWF rond waterbeheer.

Sue Garfitt, General Manager bij Alpro en voorzitter van de European Plant-based Foods Association, legt uit: "Miljoenen mensen zijn zich steeds meer bewust van de persoonlijke en ecologische voordelen van plantaardige voeding. Alpro's missie is om meer flexitarische voedingspatronen te promoten. We willen de consument steeds meer keuze, variatie en smaak bieden. Ik ben ervan overtuigd dat ook beleidsmakers het belang en de urgentie beginnen in te zien van een verschuiving van het voedselsysteem in een meer duurzame richting, waarbij we werken mét de natuur in plaats van ertegen. Daarom vragen wij de EU-triloog om zich achter het standpunt van de Europese Commissie te scharen en amendement 171 te verwerpen, want het huidige rechtskader volstaat wanneer het wordt gehandhaafd." 

Duidelijk kader bestaat, amendement 171 vormt overregulering zonder positief effect 

De huidige regelgeving van de Europese Unie (EU) voorziet al meer dan 30 jaar in duidelijke regels voor het gebruik van zuivelaanduidingen. Benamingen zoals "sojamelk" of "vegetarische kaas" zijn bijvoorbeeld niet toegestaan in de EU. Amendement 171 is niet zomaar een wijziging van deze bestaande regels, maar zou extra beperkingen opleggen die onnodig, buitensporig en contraproductief zijn. 

Als het amendement in de meest strikte zin wordt geïnterpreteerd, kan het zelfs gevolgen hebben voor algemeen aanvaarde commerciële praktijken, zoals het gebruik van termen als "romig" om de consument te informeren over de textuur en smaak van een plantaardig product of het gebruik van illustraties (bv. een afbeelding van een witte drank op plantaardige basis die in een glas wordt gegoten) en verpakkingen voor plantaardige levensmiddelen die ook voor zuivelproducten worden gebruikt.

Alpro roept de Europese Commissie, het Europese Parlement en de lidstaten op om amendement 171 te verwerpen, want: 

  1. De bestaande regelgeving is zeer duidelijk,

    en amendement 171 zou verregaande beperkingen invoeren op consumenteninformatie over plantaardige voedingsproducten. In de context van de F2F-strategie ( Farm To Fork ) en rekening houdend met de wens van de consument om over te schakelen op een flexitarisch voedingspatroon, gelooft Alpro niet dat het toevoegen van nieuwe beperkingen aan "benamingen" voor plantaardige producten de consumentenvoorlichting zal verbeteren. Het zal de consument ook geen duidelijkere, nauwkeurigere of zelfs nuttigere informatie verschaffen. Integendeel, Alpro is ervan overtuigd dat consumenten door het amendement het aanbod minder zullen begrijpen en dat ook hun vermogen om weloverwogen keuzes te maken zal worden beperkt.

  2. Het zou consumenten belangrijke informatie onthouden over de geschiktheid van plantaardige producten in hun dieet, bijvoorbeeld door beschrijvingen als "lactosevrij", "zonder zuivel" of vergelijkingen tussen zuivel en zuivelalternatieven op het gebied van bijvoorbeeld voedingswaarden of duurzaamheid te verbieden.

  3. Deze bepalingen zouden op oneerlijke wijze plantaardige voedingsproducten discrimineren die als alternatief voor zuivelproducten worden gebruikt.

  4. Voor amendement 171 is geen impactstudie uitgevoerd. Alpro gelooft dat de negatieve gevolgen ervan voor de consument, het milieu en de sector van voedingsmiddelen op plantaardige basis niet in verhouding zouden staan tot het legitieme doel ervan.

  5. Amendement 171 zou in strijd zijn met Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (FIC-verordening). Het amendement zou leiden tot meer rechtsonzekerheid dan de huidige regels die al van kracht zijn. 

Alpro verdedigt plantaardig

Alpro roept de Europese triloog op om consequent te zijn met de F2F-strategie**, en zich te verzetten tegen amendement 171 om de keuze voor plantaardige voeding op een eerlijke en geïnformeerde manier te promoten. Bij gebrek aan een aangetoond positief effect van amendement 171, roept Alpro de beleidsmakers op geen onnodige beperkingen in te voeren die merken en bedrijven van plantaardige voeding en dranken onevenredig en ongerechtvaardigd zouden benadelen en de consument waardevolle informatie zouden onthouden.

De overstap naar een flexitarisch dieet draagt bij tot de toekomst van de planeet, en de consument verdient een geïnformeerde keuze. Alpro is trots op haar transparantie als het over haar producten praat, en zal daarnaar blijven streven, om het consumenten zo gemakkelijk mogelijk te maken om plantaardige producten in hun dagelijkse routines te integreren. 

Laat ook jouw stem horen op Instagram, Facebook en Twitter! 

Over Alpro: 

Alpro is de Europese pionier in plantaardige voeding sinds 40 jaar en creëert een breed aanbod van heerlijke plantaardige drinks, alternatieven voor yoghurt en room, desserts, margarines en ijs op basis van GMO-vrije soja amandelen, hazelnoten, cashew, rijst, haver of kokosnoot. Alpro’s producten zijn bekend onder de merken Alpro en Provamel. Alpro is deel van Danone en heeft zijn hoofdzetel in Gent (België) en drie productievestigingen in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Alpro commercialiseert haar producten in Europa en daarbuiten, en draagt bij tot de verdere groei van plantaardige voeding.

Sinds 1980 is Alpro pionier op het vlak van gezonder eten en duurzaam leven. Sinds 2018 is Alpro B Corp-gecertificeerd vanwege zijn inspanningen om sociale en milieudoelstellingen te combineren met financieel succes. Alpro gaat nog een stap verder in zijn ambitie met een nieuwe belofte op het gebied van gezondheid en duurzaamheid: "Feeding our Future with Plants", gelanceerd in 2020. Met engagementen rondom twee thema's, Gezondheid en Planeet, wil Alpro tegen 2025 een meetbare verschuiving naar meer plantaardige eetgewoonten bevorderen

Meer informatie: www.alpro.com 

Contact: 

Ann De Jaeger - VP General Counsel & Head of Corporate Affairs +32 475 20 13 44 - ann.dejaeger@alpro.com


*Voor meer informatie over onze samenwerking met het WWF, zie https://www.alpro.com/benl/goed-voor-de-planeet/ **De Farm to Fork-strategie is de hoeksteen van de Europese Green Deal die Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent moet maken. De strategie pakt de uitdagingen van duurzame voedselsystemen aan en erkent het verband tussen gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet