{συνταγές, plural, =0 {Δεν υπάρχει συνταγή} one {# συνταγή} other {# συνταγές}}